Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa ra tuyên bố phản kháng thái độ thách thức của Biden liên quan đến Title X và gọi đó là một hành động “bất hợp pháp”.

Để hiểu rõ vấn đề này, chúng tôi xin trình bày với quý vị và anh chị em một vài nét về Title X, trước khi đề cập đến tuyên bố của các Giám Mục Mỹ.

Title X là gì?

Các khoản trợ cấp liên bang đầu tiên để giúp các gia đình có thu nhập thấp kiểm soát sinh đẻ đã bắt đầu vào năm 1965 trong khuôn khổ chương trình Chiến tranh chống đói nghèo của Tổng thống Lyndon Johnson. Đến năm 1969, cả Quốc hội và Tổng thống Richard Nixon đều ủng hộ dự luật cung cấp đầy đủ các dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình. Vào năm 1970, Thượng viện đã nhất trí thông qua chương trình Title X và Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ số 298 trên 32 để thông qua dự luật. Tổng thống Nixon đã ký thành luật.

Chương trình Title X cung cấp các phương pháp ngừa thai cho các gia đình nghèo, từ việc giáo dục các phương pháp ngừa thai đến việc cung cấp các viên thuốc ngừa thai. Nhưng chương trình này không xem phá thai là phương pháp kế hoạch hóa gia đình. Trái lại, các tác giả đề nghị ra chương trình này có ý hướng dùng nó để giảm bớt các ca phá thai thông qua các phương pháp ngừa thai, mặc dù phải nói ngay rằng một số phương pháp ngừa thai này không được Giáo Hội tán đồng.

Năm 1972, Quốc hội đã thông qua một dự luật yêu cầu chương trình Medicaid của tiểu bang chi trả các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các gia đình có thu nhập thấp. Theo quy định này, chính phủ liên bang đài thọ 90% chi tiêu của các bang. Dự luật thứ ba được thông qua vào năm 1975 cho phép xây dựng mạng lưới các trung tâm kế hoạch hóa gia đình trên khắp Hoa Kỳ, dẫn đến gần 4,000 địa điểm cung cấp dịch vụ vào năm 2018.

Từ năm 2014 đến năm 2019, chương trình Kế hoạch hóa Gia đình Title X đã nhận được 286 triệu đô la mỗi năm. Ngay từ đầu, quỹ Title X không thể được sử dụng để hỗ trợ phá thai.

Trong thời gian làm Bộ trưởng Tư pháp California, Kamala Harris, đã hô hào Đạo luật “Tự do Sinh sản, Trách nhiệm Giải trình, Chăm sóc Toàn diện và Minh bạch”. Đạo luật này yêu cầu các trung tâm mang thai phò sinh phải niêm yết các thông báo quảng cáo cho các bệnh xá phá thai và cung cấp cho khách hàng của mình các tài liệu thông tin về các dịch vụ tránh thai và phá thai miễn phí gần đó. Đạo luật này đã biến California thành cơ quan tiếp thị và quảng cáo cho Planned Parenthood và các nhà máy phá thai khác, đồng thời buộc các trung tâm thai nghén phò sinh phải đồng lõa với chiến dịch của mình.

Năm 2017, khi lên thay Kamala Harris trong chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, Xavier Beccera, người đang được ông Joe Biden đề cử làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân Sinh, đã tiếp tục ủng hộ Đạo luật quái đản này của California. Điều này thể hiện mức độ trung thành của Becerra đối với kỹ nghệ phá thai. Quan trọng hơn, nó làm rõ cam kết của ông ta trong việc áp đặt ý thức hệ phá thai cực đoan lên mọi người, kể cả những người có thiện chí phản đối việc phá thai một cách ngay chính.

Các tổng giáo phận San Francisco, và Los Angeles cùng các tổ chức phò sinh đã kiện lên Tối Cao Pháp Viện, và đạo luật này đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bãi bỏ vào năm 2018.

Ngay cả thẩm phán Anthony Kennedy lúc đó, người có tiếng phò phá thai, cũng đã lên án Đạo luật này vì “mối đe dọa nghiêm trọng của nó trong việc áp đặt thông điệp riêng của nó thay cho ngôn từ, suy nghĩ và cách phát biểu của cá nhân. Vì ở đây, Tiểu bang chủ yếu yêu cầu các trung tâm thai nghén phò sinh phải cổ vũ thông điệp ưu tiên của Tiểu bang nhằm quảng cáo phá thai”. Thẩm phán Kennedy nói tiếp: “Điều này buộc các cá nhân phải mâu thuẫn với những niềm tin sâu sắc nhất của họ. Những niềm tin dựa trên các giới luật triết học, đạo đức hoặc tôn giáo nền tảng, hoặc tất cả những điều này”.

Đứng trước các tranh cãi này, năm 2019, Tổng thống Trump đã đi xa hơn khi nghiêm cấm các phòng khám giới thiệu phụ nữ đến các dịch vụ phá thai. Tổng thống Trump quy định rất chi tiết rằng các phòng khám này không được chia sẻ chung không gian văn phòng với các tổ chức giới thiệu phá thai, và cũng không được chia sẻ về mặt tài chính với chúng. Nếu bị phát hiện vi phạm các cấm đoán trên, họ không còn nhận được các tài trợ trong chương trình Title X. Với các quy định của Tổng thống Trump, Planned Parenthood và nhiều tổ chức phá thai khác không còn có thể nấp dưới chiêu bài kế hoạch hóa gia đình. Chúng đã thiệt hại mỗi năm vài trăm triệu Mỹ Kim trước đây vẫn nhận được từ chương trình Title X.

Ngay sau khi nhậm chức ông Joe Biden đã ký một bản ghi nhớ cho biết ông ta sẽ bãi bỏ các cấm đoán của Tổng thống Trump.

Vì thế, Hội Đồng Giám Mục ra tuyên bố sau:

Hôm qua, Tổng thống Biden đã đưa ra một tuyên bố công bố ý định hủy bỏ quy định hiện hành điều chỉnh chương trình kế hoạch hóa gia đình Title X. Quy định hiện tại tuân theo luật liên bang bằng cách giải thích rằng phá thai không thể là một phần của chương trình kế hoạch hóa gia đình Title X bằng cách sử dụng cùng một không gian văn phòng, chia sẻ tài chính hoặc giới thiệu phá thai. Tuyên bố sau đây được đưa ra bởi Đức Tổng Giám Mục Joseph F. Naumann của tổng giáo phận Kansas City ở Kansas, chủ tịch Ủy Ban Các Hoạt Động Phò Sinh Của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB:

“Mặc dù các Giám mục Công Giáo có những lo ngại nghiêm trọng về việc chính phủ khuyến khích các biện pháp tránh thai, chúng tôi từ lâu đã ủng hộ những nỗ lực để bảo đảm rằng việc cung cấp và khuyến khích phá thai phải bị tách biệt về mặt vật chất và tài chính khỏi các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được tài trợ thông qua chương trình Title X. Phá thai cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ đã được thụ thai và đang lớn lên, và hầu hết người Mỹ đồng ý rằng không nên sử dụng phá thai như một phương pháp kế hoạch hóa gia đình hoặc như một biện pháp ‘hỗ trợ’ khi việc kế hoạch hóa gia đình thất bại.

Do đó, Title X vẽ ra một ranh giới rõ ràng giữa phá thai và kế hoạch hóa gia đình. Ngoài việc nghiêm cấm dùng tiền đóng thuế của dân tài trợ cho việc phá thai, các tác giả của chương trình còn nhấn mạnh ý định này bằng cách nêu rõ rằng, ‘các quỹ được tài trợ theo luật này chỉ được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có tính chất dự phòng, nghiên cứu dân số, các dịch vụ vô sinh, và các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động y tế, thông tin và giáo dục’. Bằng cách hủy bỏ các quy định này, chính quyền sẽ buộc phá thai vào một chương trình liên quan đến tình trạng trước khi mang thai, và được thiết kế đặc biệt để loại trừ tệ nạn phá thai; một động thái trái đạo đức, không thực tế và cũng có thể là bất hợp pháp”.


Source:USCCB