Đức Cha Anrê Hàn Cảnh Đào (Han Jingtao, 韩景涛) giám mục thầm lặng của Tứ Bình (Siping, 四平), đã qua đời lúc 11 giờ đêm ngày 30 tháng 12 (giờ Bắc Kinh), thọ 99 tuổi.

Được các tín hữu mô tả là “một vĩ nhân về văn hóa và đức tin” của cộng đồng thầm lặng, Đức Cha Hàn đã là một học giả vĩ đại từ rất lâu.

Những nghiên cứu đầu tiên của ngài diễn ra dưới sự hướng dẫn của các nhà truyền giáo người Canada từ Quebec, là các vị đã được giao phó trách nhiệm đại diện tông tòa.

Kiến thức học thuật uyên bác của ngài thậm chí còn được công nhận bởi cả cái nhà nước đã đầy ngài vào trại lao động cưỡng bức trong suốt 27 năm từ 1953 đến 1980 vì từ chối gia nhập Giáo Hội “độc lập và tự trị”, theo chỉ thị của Mao Trạch Đông.

Thật vậy, bọn cầm quyền đã thuê ngài dạy tiếng Anh tại Đại học Tràng Xuân (Changchun, 长春). Ngài thậm chí còn trở thành phó giáo sư tại Khoa Lịch Sử Các Nền Văn Minh Cổ Đại tại Đại học Sư phạm Đông Bắc.

Ngài dạy các sinh viên đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, đồng thời giới thiệu nhiều người Trung Quốc nghiên cứu các nền văn hóa và ngôn ngữ cổ điển (tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp).

Năm 1987, ngài nghỉ dạy để tập trung vào các công việc của Giáo Hội, đặc biệt là công việc truyền giáo. Ngay cả trước khi bị cầm tù, ngài đã tập trung vào việc giáo dục giáo dân thông qua các Hội Đạo Binh Đức Mẹ, thúc đẩy họ cầu nguyện, rao giảng và tham gia vào các công việc bác ái. Đồng thời, ngài đã thành lập một giáo đoàn gồm các nữ tu, sau này được gọi là các nữ tu “Núi Canvê”.

Ngài nói rằng trong những năm 1950, chế độ đã cố gắng “chấm dứt ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng và trục xuất các thừa sai nước ngoài. Lúc đó, tôi nhận thấy rằng Giáo Hội đang đứng trước một thử thách lớn và cần sức mạnh to lớn để chống lại; nếu không, Giáo Hội sẽ không thể đứng dậy. Đây là lý do tại sao tôi quyết định thành lập một dòng tu”.

Năm 1982, ngài được bổ nhiệm làm giám mục Tứ Bình (Siping, 四平), nhưng việc truyền chức chỉ có thể diễn ra trong vòng bí mật vào năm 1986. Trong vài năm, ngài phải phân chia thời gian giữa công việc mục vụ và các công việc ở trường đại học.

Vào đầu những năm 1980, chính phủ thống nhất tất cả các giáo xứ ở tỉnh Cát Lâm (Jilin, 吉林) thành một giáo phận duy nhất, gọi là là giáo phận Cát Lâm. Giáo phận Tứ Bình, vẫn được Tòa thánh công nhận, bao gồm các khu vực thuộc tỉnh Cát Lâm, Nội Mông và Liêu Ninh.

Bắt đầu từ năm 1997, nhà của ngài bị giám sát liên tục, khiến cho công việc của ngài gặp nhiều khó khăn. Ngay cả dòng các nữ tu do ngài thành lập cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn: hội dòng bị đóng cửa, các thành viên phân tán, bí mật mở cửa trở lại, và các thành viên sống rải rác trong nhiều cộng đồng thầm lặng khác nhau.

Theo số liệu mới nhất, giáo phận có khoảng 30,000 tín hữu, trong đó 20,000 tín hữu trong Giáo Hội thầm lặng và 10,000 trong Giáo Hội công khai, với 20 linh mục và một trăm nữ tu.

Giáo phận cũng cung cấp một số dịch vụ xã hội, bao gồm một trại trẻ mồ côi và một trung tâm y tế.


Source:Asia News