Linh mục Tôma Trần Thiên Hào (Chen Tianhao, 陈天豪) 58 tuổi, vừa được tấn phong giám mục cho giáo phận Thanh Đảo (Qingdao,青岛), Sơn Đông (Shandong, 山东). Lễ tấn phong Giám Mục đã diễn ra vào sáng thứ Hai 23 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa thành phố, dành để kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Giám mục Gioan Phòng Hưng Diệu (Fan Xingyao, 方星耀) của giáo phận Nghi Châu (Linyi, 临沂), cũng là Giám Quản Tông Tòa Yên Đài (Yantai - 烟台), và đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc, đã chủ trì buổi lễ sắc phong. Các giám mục đồng tế khác là: Giám Mục Giuse Dương Vĩnh Cường (Yang Yongqiang, 楊永強)của giáo phận Chu Thôn (Zhoucun, 周村) phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, và Giám Mục Giuse Trương Hiến Vượng (Zhang Xianwang, 張憲旺)của Tế Nam (Jian, 济南), phó chủ tịch của “liang hui”, phiên âm ra tiếng Việt là Lương Huy, (tiếng Tầu là 梁辉). Đó là “tổ chức kép”, bao gồm Hội đồng Giám mục và Hiệp hội Yêu nước.

Một số tín hữu cho Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, biết rằng sự hiện diện đông đảo của các thành viên cao cấp của Hiệp hội Yêu nước là do linh mục Tôma Trần Thiên Hào, người được tấn phong giám mục trong buổi lễ là chủ tịch Hiệp hội Yêu nước Thanh Đảo, và kể từ năm 2010, ông là thành viên của Ủy ban Thường vụ của Hiệp hội Yêu nước toàn quốc.

Asia News ghi nhận đây là lễ tấn phong giám mục đầu tiên diễn ra theo các thể thức được dự trù trong Hiệp định lâm thời giữa Trung Quốc và Tòa thánh. Tuy nhiên công thức thánh hiến lẽ ra vẫn phải là công thức cũ, trong đó đề cập đến nhiệm vụ đối với Giám Mục đoàn, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, nhưng những điều này không được đề cập đến trong buổi lễ tấn phong cho linh mục Trần Thiên Hào.

Vị giám mục mới được biết đến như một quan chức trung thành với nhà nước về phương diện các chính sách tôn giáo. Tân Giám Mục Trần Thiên Hào sẽ thay thế cho Đức Cha Giuse Lý Minh Thư (Li Mingshu, 李明书) qua đời vào tháng 6 năm 2018.

Do những hạn chế do đại dịch coronavirus gây ra, số người tham dự buổi lễ bị giới hạn với 21 linh mục và hơn 200 nữ tu và tín hữu.

Tân Giám Mục Trần Thiên Hào sinh ra tại Bình Độ (Pingdu, 平度), Sơn Đông năm 1962. Ông học tại chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông và tháng 12 năm 1989 được thụ phong linh mục. Theo dữ liệu chính thức của Bắc Kinh, ông được Hội Công Giáo Yêu Nước bầu và được bổ nhiệm làm giám mục Thanh Đảo vào ngày 19 tháng 11.

Tân Giám Mục Trần Thiên Hào là Giám Mục đầu tiên được tấn phong theo Hiệp định lâm thời giữa Trung Quốc và Tòa thánh. Trước đó, Trung Quốc chỉ hợp thức hóa các vị đã là Giám Mục trong nhiều năm nhưng không được chúng công nhận. Nay chúng công nhận vì các vị này đồng ý gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước. Ba vị này là Đức Cha Lâm Gia Thiện (Lin Jiashan - 林家善) của giáo phận Phúc Châu (Fuzhou -福州), Đức Cha Phêrô Lý Huệ Nguyên (Li Huiyuan - 李慧源) của giáo phận Phượng Tường (Fengxiang - 凤翔) và Đức Cha Mã Tồn Quốc (Ma Cunguo - 馬存國) của Sóc Châu (Shouzhou -朔州) ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây (Shanxi -山西)


Source:Asia News