Lạy Chúa Giêsu,
Thầy và Anh chí thánh của chúng con,
sống tuần Thánh,
chúng con dõi theo hành trình vâng phục của Chúa,
chúng con ngắm nhìn Thánh giá Chúa,
chúng con muốn kết hợp với Thánh giá Chúa
bằng chính hành trình thập giá cuộc đời chúng con.

Xin dạy chúng con biết sống mỗi dặm đường trong một đời lao tác,
biết chia sẻ, biết cho đi như Chúa,
biết đối diện với nhọc nhằn đau khổ,
biết kiên gan đón nhận mỗi ngày như thời gian hồng phúc,
biết mỉm cười khi gặp phải đắng cay,
biết bước tới khi sức con chực tàn, lực con như vắt kiệt,
biết vang tiếng cười khi trái tim nhuốm máu,
biết giữ lại tình khi đứng trước sự chia ly,
biết cho đi đến cùng lúc con như chẳng còn gì,
biết tha thứ khi lòng không muốn thứ tha,
biết quên đi lỗi của người, khi trí khôn con đòi được rửa hận,
biết tin tưởng vào Chúa khi con bị bỏ rơi,
biết đặt mình trước mặt Chúa để con gieo bình an khắp nơi trần thế,
trên hết, xin cho con biết đón nhận Chúa để sống với anh em.

Lạy Chúa Giêsu,
đó chính là đòi hỏi của Thánh giá.
Đòi hỏi này đặt trên vai con suốt cả đời để con phải sống.
Nhưng con biết,
một mình con không thể sống trọn đòi hỏi của Thánh giá.

Lạy Chúa Giêsu,
Thầy và Anh chí thánh của chúng con,
xin đồng hành luôn mãi với chúng con,
để chúng con được có Chúa, cùng Chúa, trong Chúa,
sống trọn đòi hỏi của Thánh giá suốt đời chúng con. Amen.