1. Bạn ở đâu khi họ đóng đinh Con Chúa Trời?

Từ xa vời sau cửa cài then

Tôi run run trộm ngó Chúa Tôi

Nguyện hy sinh chịu chết cho đời

Vì, tội lỗi chúng tôi.

2. Bạn ở đâu khi họ đóng đinh con Chúa Trời?

Tôi trốn đồi cao, anh vào phố.

Qua khe cửa chối bỏ Chúa tôi.

Ngài xuống thế chịu chết cứu đời.

Vì, thương mến con người.

3. Bạn ở đâu khi họ đóng đinh Con Chúa Trời?

Tôi đổi thân, còn anh đổi dạng

Lẩn trốn giữa kẻ bắt Chúa tôi

Con nữ tì lớn tiếng, 'anh là người Galilê'

'Không phải đâu', tôi chối ngay.

Tôi tin rằng, chẳng ai hay.

4. Bạn ở đâu khi họ đóng đinh Con Chúa Trời?

Tôi ngồi hong tay, tìm hơi ấm

Gà trống gáy, Chúa nhìn tôi

Ngụ í hỏi, sao chối Thầy.

Tôi bối rối, khóc, chạy như bay

5. Bạn ở đâu khi họ đóng đinh Con Chúa Trời

Vì tự do, chối bỏ Chúa tôi.

Chạy theo đời, chọn cuộc sống đơn côi.

Đầu mạo gai, vai thập giá, Chúa lên đồi.

Gặp Chúa, tôi ơ thờ làm ngơ.

TiengChuong.org