1. Người nông dân gieo lúa trên đất cầy

Nơi chân trời có mây đen bay

Thầm cầu xin, mưa rơi đất này

Cho hạt vàng rơi đáy luống cầy

2. Người nông dân gieo lúa trên đất cầy

Chân bước nhịp nhàng, hai tay tung lúa.

Nhìn lúa vàng bay, lòng người phơi phới.

Mơ cho hạt vàng mọc lá xanh tươi.

3. Người nông dân gieo lúa trên đất cầy

Ngày ngày cặm cụi lấm đôi tay

Da sậm lấm đen màu trời tối.

Mưa, nắng, mồ hôi, hạt lúa mới

4. Người nông dân gieo lúa trên đất cầy.

Cầu mong cho mùa gặt chắc tay

Bông năm mươi vốn thuốc sâu rầy.

Bông bảy mươi trả hàng phân bón.

5. Người nông dân gieo lúa trên đất cầy

Nghe lúa rì rào, ca bài ca mới

Lòng rộn ràng mong mùa lúa mới

Hạt lúa no tròn, cho chén cơm tươi.

TiengChuong.org