Thân con không còn bơ vơ

Bởi có nơi nương nhờ,

trong nhà Cha mến yêu,

không còn khóc lóc, tang thương.

Khăn tang thành khăn quàng,

lệ sầu thành hạt châu,

ánh vinh quang lấp lánh.

Xin tạ ơn tình Chúa bao la.

Thân con không còn bơ vơ

Bởi có nơi nương nhờ,

Cậy trông tình Chúa bao la

Lệ vui thay lệ sầu

Xin tạ ơn ân sủng chan hoà.

Đoàn con chung tiếng hoan ca, ơn an bình.

Vui sống với Cha - Luke 23,42

1. Xin Đức Kitô thương nhớ đến con khi Ngài vào nước của Ngài.

Con ơi, Cha hứa với con: Ngay hôm nay con sẽ ở Thiên Đàng với Cha. Tin Cha, con yêu. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Cha đi trước dọn đường cho con. Để Cha ở đâu con cùng vui sống với Cha.

Lậy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.

2. Xin Đức Giêsu thương nhớ đến con khi Ngài vào nước của Ngài.

Con ơi, Cha nói với con, tình cha bay xa hơn gió biển, sáng hơn mây trời, phủ khắp không gian. Cha về cùng Chúa Cha, cũng là Cha của con.

Lậy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.

3. Xin Đức Giêsu thương nhớ đến con khi Ngài vào nước của Ngài.

Con ơi, ta xin Chúa Cha, để Ngài liên kết chúng ta, nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.

Lậy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.

TiengChuong.org