Cha ơi, Cha ơi, Con có đôi điều. Nếu đẹp lòng Cha xin hãy thứ tha. Cho Con bỏ chén đắng cay cuộc đời, nhưng đừng chiều theo í riêng Con.
Con ơi, Con ơi, xuống thế cứu đời, gieo rắc tình người, tình Chúa yêu con.

1. Nhờ Vinh Quang Thập Giá, tin Chúa sống lại rồi, trên môi miệng mọi người, hoan ca. Alleluia.
Cha ơi, Cha ơi, Con có đôi điều. Nếu đẹp lòng Cha xin hãy thứ tha. Cho Con bỏ chén đắng cay cuộc đời, nhưng đừng chiều theo í riêng Con
Con ơi, Con ơi, xuống thế cứu đời, gieo rắc tình người, tình Chúa yêu con.

2. Nhờ Vinh Quang Thập Giá, Danh Cha sáng rạng ngời, ca tụng khắp nơi nơi, mang Tin Vui cho đời.
Cha ơi, Cha ơi, Con có đôi điều. Nếu đẹp lòng Cha xin hãy thứ tha. Cho Con bỏ chén đắng cay cuộc đời, nhưng đừng chiều theo í riêng Con
Con ơi, Con ơi, xuống thế cứu đời, gieo rắc tình người, tình Chúa yêu con.

3. Nhờ Vinh Quang Thập Giá, biến con tim sỏi đá, thành con tim yêu thương, nhà nhà sống an hoà.
Cha ơi, Cha ơi, Con có đôi điều. Nếu đẹp lòng Cha xin hãy thứ tha. Cho Con bỏ chén đắng cay cuộc đời, nhưng đừng chiều theo í riêng Con
Con ơi, Con ơi, xuống thế cứu đời, gieo rắc tình người, tình Chúa yêu con.

4. Nhờ Vinh Quang Thập Giá, ân xá tội nhân trần, ơn cứu độ lan dần, bao phủ khắp không gian.
Cha ơi, Cha ơi, Con có đôi điều. Nếu đẹp lòng Cha xin hãy thứ tha. Cho Con bỏ chén đắng cay cuộc đời, nhưng đừng chiều theo í riêng Con
Con ơi, Con ơi, xuống thế cứu đời, gieo rắc tình người, tình Chúa yêu con.

Tình Cha Con

Trái tim nhân lành của người Cha nhân hiền. Trái tim nhân hiền của người Con nhân lành

1. Bởi Cha chậm bất bình lại nhân ái từ bi
Con giầu lòng xót thương, luôn khoan dung, tha thứ

Trái tim nhân lành của người Cha nhân hiền. Trái tim nhân hiền của người Con nhân lành

2. Cây sậy giập Cha ra tay chăm sóc
Đứa con hoang đàng Cha không nỡ phủi tay.

Trái tim nhân lành của người Cha nhân hiền. Trái tim nhân hiền của người Con nhân lành

3. Con hoang trở về, Cha giang tay ôm lấy,
Con chiên lạc đường Con tìm vác mang về.

Trái tim nhân lành của người Cha nhân hiền. Trái tim nhân hiền của người Con nhân lành

4. Tiếng Cha vang trời khuyên nghe lời Con yêu dấu
Tiếng Con êm đềm rao giảng khắp muôn dân.

TiengChuong.org