Xin cho linh hồn......, hưởng ánh sáng Phục Sinh, của hào quang Thiên Chúa, của Đức Vua thanh bình.
Xin cho linh hồn......, được Đức Vua Thái bình, cho vào chốn trường sinh, nơi không còn khóc lóc, than van.
Xin cho linh hồn......, nhờ lượng từ bi Chúa, tha án phạt lỗi lầm, do yếu đuối gian trần.
Xin cho linh hồn......, vào tiệc cưới nước trời, hưởng cuộc sống thảnh thơi, bởi đã tin vào Người.
Xin cho linh hồn......, được bản án khoan dung, của con chiên lạc đường, của Đức Vua Tình Thương.