Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam hằng năm- Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, theo thông lệ là ngày tĩnh tâm các Ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ giáo xứ - Giáo phận Đà Nẵng.

Lúc 8 giờ sáng 24 / 11 / 2017, Tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Đà Nẵng, 275 Vị trong Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ ( Tham dự viên) của 50 Giáo xứ và 4 Giáo họ biệt lập trong Giáo phận Đà Nẵng đã gặp gỡ , chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, Tĩnh tâm và được huấn giáo theo tinh thần : “ Người Quản gia trung tín của Thiên Chúa”.

Xem Hình

Trong bài tĩnh tâm khai mạc, Cha Phao–lô Nguyễn Hữu Trường Sơn, đặc trách gia đình, đã khai mở cho các Tham dự viên, cần có những đức tính để chu toàn trách vụ trong cộng đoàn , khi được Cha Quản xứ và cộng đoàn tín nhiệm. Mỗi người cần có tương quan mật thiết với Chúa trong cầu nguyện và thực thi ý Chúa , có mối tương quan yêu thương với anh chị em trong môi trường đang sống và làm việc. Mỗi Thành viên nhận được những Đặc sửng khác nhau tùy theo Ân sủng và có những khả năng riêng phù hợp với Chức vụ lãnh nhận , Thành viên Hội đồng mục vụ được mời gọi cách đặc biệt cộng tác với hàng Giáo phẩm , mà trực tiếp là Cha Quản xứ, để cố gắng chu toàn, kiên nhẫn trong thử thách, đừng để mất Ân sủng Chúa ban !

Người Tông đồ giáo dân có những thuận lợi : đến được mọi ngóc ngách của xã hội và cuộc đời, làm việc vì yêu mến Chúa và Giáo Hội , Người Giáo dân dấn thân trở nên nhân chứng , là tác nhân và là công cụ loan báo Tin Mừng trong những môi trường Giáo Sĩ không thể đến được.

Trong dịp này , Cha FX Nguyễn Văn Thịnh , đặc trách Giáo dân, thông tin cho các Tham dự viên biết sẽ có :

+ Chương trình huấn giáo và tập huấn Thành viên Hội đồng mục vụ các giáo xứ trong Giáo phận, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018.

+ Ủy Ban Giáo dân Giáo phận sẽ phát hành các tập tài liệu về đề tài Tông đồ giáo dân , và sẽ gởi đến các Hội đồng mục vụ Giáo xứ , mỗi tháng 1 lần.

+ Những chuẩn bị của Giáo Hội Việt Nam , mỗi Giáo phận , Giáo xứ , mỗi Giáo dân trong dịp kỷ niệm 30 năm ,Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II tôn phong Hiển Thánh 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam ( 19 / 6 / 1988 – 19 / 6 / 2018) .

Lúc 9 giờ 30 , Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận đã đến trong lời ca chào mừng và những tràng vỗ tay rất nồng nhiệt,vui mừng và yêu mến Đức Cha của đoàn con .

Đức Cha huấn giáo các Tham dự viên , Ngài xoáy vào chủ đề : “ Chân dung người quản gia của Thiên Chúa” . với đoạn Tin Mừng:” Người Quản Gia Trung Tín”. Đức Cha mời gọi mỗi thành viên trung tín , tỉnh thức , sẵn sàng, cư xử tình nghĩa với anh chị em xung quanh…. Mời gọi mỗi người loại bỏ những cản trở đời sống Thiêng liêng là đam mê , tật xấu…. làm mỗi người mất tự do thuộc về Chúa… Người Quản gia trung tín bảo vệ được “Phần rỗi” chính bản thân mình , bảo vệ gia đình mình và cộng đoàn. Mỗi thành viên biết sử dụng khả năng , ý chí để cộng tác xây dựng Giáo Hội , phục vụ cộng đoàn. Là Thành viên được tuyển chọn để kết nối yêu thương, để trở nên cầu nối Đức tin cho sự hiệp nhất , là nhân chứng sống động trong việc loan báo Tin Mừng.

Đức Cha nêu mẫu gương Thánh Cả Giuse Là mẫu gương của Người Quản Gia Trung Tín : Ngài xin vâng trong thinh lặng., thực thi ý muốn của Thiên Chúa cách mau mắn, ước muốn Thánh thiện … để Chúa biến đổi đời mình. Người Tông Đồ của Thiên Chúa có thể không giàu có về của cải vật chất , nhưng giàu có về dấn thân , về phục vụ… giàu có bình an , ân sủng , yêu thương, chấp nhận hy sinh trong yêu thương và chu toàn trách vụ…ra đi khỏi cái Tôi , khiêm hạ trong phuc vụ, đó là những giá trị không mua được bằng tiền.

Đức Cha minh xác với các Thành viên Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ : “ Giáo Hội của người nghèo” cho người nghèo và người nghèo có tiếng nói , có chổ đứng , có vị trí quan trọng trong đời sống mục vụ của Giáo Hội. Các Thành viên được mời gọi đồng hành với Cha Quản xứ để viếng thăm , sẻ chia yêu thương với người nghèo.

Đức Cha cũng nhắc đến lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô “ mỗi người đi đến vùng ven , vùng ngoại biên” . Vùng ven đó có thể là chính trong các thành viên của gia đình , là vợ là chồng , là chính trong mỗi giáo xứ , cộng đoàn …. Nhiều khi mỗi người có những cư xử thiếu tế nhị … dẫn đến loại trừ anh chị em , đó là những vùng ven , vùng ngoại biên.

Sau hơn 1 giờ Giáo huấn , Đức Cha đã Chủ sự Thánh lễ Kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam , Bổn mạng Hội đồng mục vụ các giáo xứ. Quý Cha Đặc trách gia đình , Đặc trách Giáo Dân , Cha Quản xứ và Phó xứ Chính Tòa và Quý Cha đồng hành đã đồng tế với Đức Giám Mục.

Trong bài giảng , Đức Cha sơ lược đời sống nhân chứng của Thánh Tử Đạo Anre Nguyễn Kim Thông , mẫu mực cả trong đời sống nhân bản và Đức tin mà rất nhiều Ban Thường vụ Giáo xứ , đã chọn Ngài làm bổn mạng. Các Thánh Tử Đạo chết không phải vì chống đối Chính quyền đương thời , nhưng chết cho tình yêu Thiên Chúa và chết cho anh chị em.

Cuối Thánh lễ , một Vị Đại diện các Tham dự viên đã đại diện cám ơn Đức Cha. Mặc dù Đức Cha phải đi công vụ ở xa , nhưng đã thu xếp để về hiện diện và huấn giáo các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ. Cám ơn Quý Cha Đặc trách đã chia sẻ giúp tĩnh tâm , Cha Quản xứ , Phó xứ Chính Tòa và Quý Cha đồng hành. Ông cũng nói đến những khó khăn…. Đòi hỏi nhiều nổ lực và hy sinh, dấn thân và quảng đại…. nhưng tin tưởng nhờ ơn Chúa , nhờ sự quan tâm của Đức Cha và sự đồng hành tin tưởng của Quý Cha Quản xứ , gia đình và cộng đoàn nâng đỡ.

Trong dịp này , cộng đoàn phụng vụ hân hoan với Đức Cha, mừng Đức Cha 10 năm thụ phong Giám mục trong ngày 3 / 12 / 2017 sắp đến. một bó hoa và chút quà của các vị Đại diện , bày tỏ niềm vui của đoàn con luôn cầu nguyện cho Vị Cha chung của Giáo phận.

Đáp từ , Đức Cha xin mọi người cầu nguyện, nâng đỡ , cảm thông sự bất toàn và yêu thương … sẽ trở thành hành trang để bước đi trong ơn Chúa. Cuối cùng Đức Cha đã xin phép lành của Thiên Chúa , qua các Thánh Tử Đạo lời chúc an bình , can đảm . hy vọng , phục vụ …. loan báo Tin Mừng , và những cầu chúc tốt đẹp nhất.

Sau Thánh lễ , Đức Cha , quý Cha và các Thành viên tham dự , cùng chung chia buổi cơm thắm tình gia đình Giáo phận tại hội trường nhà xứ Chính Tòa.

Toma Trương Văn Ân