Thường Huấn Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ các Giáo Xứ trong Giáo Phận Đà Nẵng, 24 / 11 / 2018

Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo năm nay ( 24 / 11 / 2018 ), Bổn mạng Ban Thường vụ Giáo xứ. Quý Cha trong Ban Đặc trách Mục vụ Giáo dân của Giáo phận đã thuyết trình thường huấn Các Vị Thành viên của các Ban Thường vụ Giáo xứ trong Giáo phận tại nhà thờ Giáo xứ Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu.

Xem Hình

Buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ: học hỏi, chia sẻ, góp ý cho Quy Chế Hội đồng Mục vụ. Cha Philipphe Trương Văn Long đã phổ biến, phân tích, lắng nghe các góp Ý Quy Chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của Giáo phận Đà Nẵng, với nhiều ý kiến xác thực từng hoàn cảnh thực tại tại các Giáo xứ.

Qua việc học Quy Chế, Các Thành viên trong ban Thường vụ được biết một cách rõ ràng và xác quyết từng phần vụ của mỗi người đảm nhận, sự hiệp thông liên đới và cộng tác xây dựng Giáo Hội đia phương, cộng tác với Linh mục, với hàng Giáo Sỹ, một cách đặc biệt với Đức Giám Mục Giáo phận của mình.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ, Cha Phê-rô Trần Đức Cường chia sẻ một số tấm gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, khi đang tại thế, Các Ngài đảm nhận các Chức vụ: Ông Câu, Ông Chánh Trương, Ông Biện …. Ngày nay gọi là Ông Trưởng Ban, Phó Ban Thường vụ ( có nơi gọi là Ban Đại diện), Trưởng Giáo Họ….. của các Giáo xứ.

Qua nhiều chứng từ, Cha Phê-rô đã đúc kết cho các Thành viên tham dự 03 vấn đề chính mà các Thành viên cần học hỏi tấm gương nhân đức của Các Thánh Tử Đạo: chân dung thứ nhất. Các Vị Tử Đạo đã sống thân ái với mọi người; thứ 2, tuân phục Pháp luật Chính quyền đương thời; và thứ 3 là, sống gia đình gương mẫu, đem tinh thần Phúc Âm vào sâu trong đời sống xã hội.

Trước lúc kết thúc ngày thường huấn, Cha Phê-rô đề nghị có Giáo trình đào tạo Thành viên Hội đồng mục vụ dài hạn, có chương trình huấn luyện thường xuyên.

Toma Trương Văn Ân