Hướng tới ngày Giáo phận Đà Nẵng hành hương và Đại hội Giáo Lý viên tại Đền Thánh An-rê Phước Kiều, lúc 19 giờ 30 ngày 25 / 7 / 2019. Giới trẻ Giáo phận đã tổ chức Chương trình Diễn Nguyện và Thánh ca tại sân Đền thánh , với Chủ đề: “ Tình yêu đáp đền tình yêu”.

Xem hình ảnh

Có 15 tiết mục: với nhiều thể loại nghệ thuật : đồng ca , múa , hoạt diễn , hợp ca … . một phần tái hiện lại những tấm gương sống Đức tin hào hùng của các Thánh Tử Đạo , cách riêng là Chân Phước An-rê Phú Yên. Các Ngài là Cha ông chúng ta, các Ngài hy sinh dấn thân dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi , bị nghi kị , chịu bắt bớ tù đày, kể cả hy sinh mạng sống vì tình yêu trung kiên vào Thiên Chúa và đem Chúa đến cho anh chị em. Cũng qua Chương trình Diễn Nguyện, Giới trẻ học được bài học, học được tấm gương “chỉ có tình yêu đáp đền tình yêu , lấy mạng sống đáp đền mạng sống”

Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng Đại Diện Giáo phận Đà Nẵng đã đến tham dự. Trong lời khai mạc Chương trình , Cha đã nói đến niềm tự hào của người Tín hữu tại Giáo phận Đà Nãng , được đón nhận máu đào Người Chứng Thứ Nhất, nhưng Cha cũng nói đến sự hy sinh của Người Tín hữu ngày nay , và việc học theo gương của Chân Phước An-rê Phú Yên để sống Đức tin và loan báo Tin mừng cho anh chị em chưa nhận biết Chúa.

Xin Chúa cho mỗi Người, luôn ý thức được rằng, khi nhận Bí tích Khai tâm Ki-tô Giáo , Chúng tạ nhận sứ vụ là Tiên tri , là Tư tế , là con cái Thiên Chúa , Chúng ta có trách nhiệm đem tình yêu Thiên chúa đến với anh chị em. Yêu mến Thiên Chúa, yêu anh em và dấn thân đem Lời Chúa đến mọi người trong môi trường đang sống và làm việc , dẫu bị thiệt thòi hy sinh.