Lúc 17 giờ 15 chiều Thứ sáu, ngày 18 / 1 / 2019, Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận hân hoan tham dự Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, Mừng 56 năm thành lập Giáo phận ( 18 / 1 / 1963 – 18 / 1 / 2019 ), Mừng 404 năm dân Chúa đón nhận Tin Mừng trên mảnh đất này ( 18 / 1 / 1615 – 2019).

Xem Hình

Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận cùng đồng tế với Linh mục đoàn của giáo phận. Với ý lễ: “Tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Bậc Tiền nhân còn tại thế hay đã qua đời và biết ơn nhau, vui mừng và tin tưởng, yêu thương và cộng tác với nhau xây dựng Hội Thánh và phát triển việc Loan báo Tin Mừng, hướng về tương lai vững vàng trong niềm hy vọng. Giáo phận vượt qua bao thăng trầm của lịch sử, để hôm nay mọi thành phần dân Chúa đồng tâm nhất trí vang lời ca ngợi: “ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”(TV 117,1). Thiên Chúa đã biến những thăng trầm lịch sử, biến cố trong dòng lịch sử thành Lịch sử Cứu độ”.

Trong bài giảng, qua đoạn Tin Mừng ( Lc 17,11-19) Chúa Giê-su chữa lành 10 người phong hủi, nhưng chỉ có 1 người Samari ( Ngoại giáo) quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa. Đức Cha Giuse nêu những ý nghĩa của lời tạ ơn, Ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong hân hoan vui mừng cũng như trong khó khăn thất vọng, trong hợp hoan cũng như trong chia ly, trong mọi biến cố thăng trầm của lịch sử, của biến động xã hội. Giáo phận qua 56 năm vui mừng và thử thách, bình an và hy vọng, hội nhập, hòa giải và phát triển…. tất cả là Hồng ân của Thiên Chúa, minh chứng sự hiện diện của Thiên Chúa yêu thương. Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, như Lời Kinh Tiền Tụng chung IV: “ Tạ ơn Thiên Chúa là một hồng ân: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ “.

Giáo phận Đà Nẵng được Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII thiết lập ngày 18 / 1 / 1963, với Sắc Chỉ: In Vitae Naturalis Similitudinem. Giáo phận được tách ra từ Giáo phận Qui Nhơn, địa giới hành chính lúc đó gồm: Thị xã Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Tín và Tỉnh Quảng Nam. Đức Cha Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi đương chức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn được bổ nhiệm Giám mục tiên khởi Giáo phận Đà Nẵng. Khi được thành lập, Giáo phận có 84.000 Giáo dân. Có 35 địa sở ( Giáo xứ), 15.000 Dự tòng, 365 Họ nhánh, 40 Linh mục, 200 Tu sĩ nam nữ.

“Giáo phận Đà Nẵng được thành lập ( 18 / 1 / 1963 ) trong thời gian đang diễn ra Công Đồng Vat II (11/10/1962 đến 8 / 12 /1965) là Đứa con của Công Đồng Vat II, như huấn từ của Đức Giám Mục PM Phạm Ngọc Chi – Giám mục tiên khởi trong ngày nhận Chức 1 / 5 / 1963: “ Tôi rất vui mừng vì việc thiết lập địa phận Đà Nẵng trùng năm với việc chiêu tập Công đồng Vat II. Lịch sử Đà Nẵng sẽ gắn liền với lịch sử Công đồng Vat II. Cũng như Giáo Hội sau Công đồng có một bộ mặt mới, một tinh thần mới, thì Đà Nẵng của Công đồng Vat II cũng sẽ có một bộ mặt và tinh thần mới, bộ mặt của Chúa Ki-tô “. Chính quyết tâm xây dựng Giáo phận theo tinh thần Công đồng vat II của Đức Giám Mục tiên khởi, đã định hướng cho mọi nổ lực xây dựng và phát triển của Giáo phận sau này. Các Ủy Ban được thành lập theo các Tự sắc của Đức Thánh Cha Phao-lô VI: Ủy ban Phụng vụ, Ủy ban Truyền Thông, Ủy ban Công Giáo Tiến hành, Ủy ban Caritas, Ủy ban Giáo dục, Ủy ban Công lý hòa bình…. Các Hội đồng mục vụ, Hội đồng Linh mục, Hội đồng Giáo xứ …. Với các qui Chế tương ứng được hình thành. Các khóa huấn luyện, học tập đào tạo ….. một tinh thần sống Đạo tinh tuyền nhằm hướng đến việc loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu” ( trích Lược sử Giáo phận Đà Nẵng).

Hiện nay Giáo phận Đà Nẵng trải dài trên diện tích 11.694,5 Km2 gồm địa giới hành chính Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam; có 72.495 Giáo dân của 50 Giáo xứ và 8 Giáo họ biệt lập, thuộc 5 Giáo Hạt: Hạt Đà Nẵng, Hạt Hòa Vang, Hạt Hội An, Hạt Trà Kiệu và Hạt Tam Kỳ. Dưới sự chăm sóc mục vụ của 110 Linh mục với 86 Linh mục Triều và 24 Linh mục Dòng; có 294 Tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng đang phục vụ tại Giáo phận; 32 Đại Chủng sinh; 890 Giáo Lý viên; hơn 10.000 học viên của các cấp lớp Giáo lý; Các Đoàn thể Tông đồ đang hiện diện và phát triển gồm có: Legio Mariae, Hồn Nhỏ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hùng Tâm Dũng Chí, Cursilo, Thăng tiến hôn nhân gia đình, Caritas, Tông đồ khuyết tật, Hướng Đạo Sinh Công Giáo, Bác ái Vinh Sơn, Khôi Bình và Phan Sinh tại thế.

Xin Thiên Chúa gắn kết mọi thành phần dân Chúa trong tình yêu và Lòng thương xót của Chúa, để mỗi người biết cộng tác hiệp thông xây dựng Hội Thánh. Tạ ơn Chúa vì muôn ơn, Tri ân quý Đức Cha, Quý cha và Ông Bà Anh chị đã tận tâm tận lực xây dựng Giáo phận, Giáo Hội. Xin dâng lên Chúa niềm vui và hy vọng cho một tương lai với nổ lực sống bác ái, sống Đức tin, làm nhân chứng loan báo Tin Mừng cho anh em về một Thiên Chúa tình yêu, cảm nhận được tình yêu, hạnh phúc và sự an bình.

Toma Trương Văn Ân