Bất chấp những phản đối của hơn 100,000 người trong một bản kiến nghị trực tuyến, các quan chức Mỹ ở thành phố Oklahoma vẫn quyết tâm tiến hành cho kỳ được Lễ Đen thờ Satan hôm 21 tháng 9 tại Trung tâm hành chính của thành phố.

Hơn 3000 người Công Giáo đã tham gia vào cuộc rước kiệu Thánh Thể qua các đường phố Oklahoma City, Oklahoma, vào ngày 21 do Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley dẫn đầu, và 1600 người đã tham dự buổi chầu Thánh Thể ở nhà thờ chính toà Tulsa cùng ngày.

Lễ Đen thờ phượng Satan đã được thực hiện tại một hội trường nhỏ ở tầng hầm trung tâm hành chính của thành phố Oklahoma trước sự bảo vệ của một lực lượng cảnh sát đông đảo.
Trong bản tin ngày 2 tháng 10, Catholic World News tiết lộ rằng chỉ một ngày sau đó, các viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính của thành phố đã thỉnh cầu Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley của Oklahoma City đến trừ tà cho họ vì các nhân viên làm việc tại đây cảm thấy khó chịu và không an tâm khi làm việc tại tòa nhà này.

Đức Tổng Giám Mục đã nhận lời thực hiện nghi lễ trừ tà cùng với một linh mục. Phát ngôn viên của Trung tâm hành chính thành phố nói rằng ban quản trị trung tâm này đã mừng rỡ khi thấy Đức Tổng Giám Mục đến giúp họ.

Lễ Đen là một hình thức tôn thờ Satan, một cố gắng để đảo ngược hành động và ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể để châm biếm sự hy sinh của Chúa Kitô và tôn thờ Satan thông qua một nghi lễ truy hoan trụy lạc và bệnh họan.

Đức Cha Paul Stagg Coakley Tổng Giám Mục Oklahoma City nói:

“Nó công kích tất cả mọi thứ mà chúng ta cho là thiêng liêng và mang lại ơn cứu chuộc; và đưa ra những mối nguy hiểm tinh thần cho mọi người.”

Ngài đã nhiều lần thỉnh cầu chính quyền thành phố đừng lấy tiền đóng thuế của dân để tổ chức một hành động báng bổ tôn giáo như thế, tuy nhiên bất chấp ý nguyện chính đáng của ngài và đông đảo những người ký tên trong kiến nghị, các quan chức tại thành phố Oklahoma vẫn quyết tâm tiến hành cho kỳ được Lễ Đen này.