CÁO PHÓ
Xin trân trọng thông báo cùng quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và quý thân hữu:
Cha giáo Antôn Nguyễn Ngọc Bảo
đã được Chúa gọi về với Ngài hồi 4 giờ sáng 17/8/2015, tại Oklahoma City, Tiểu bang Oklahoma.

Chương trình Thánh Lễ An Táng
Linh cữu được quàn tại Funeral Home Smith&Kemke 1401 NW 23nd Street, Oklahoma City, OK 73016. Phone 405 528-7542.
Nghi thức cầu nguyện Canh thức lúc 6 chiều ngày Thứ Sáu 21-8-2015
Thánh Lễ an táng cử hành lúc 10 sáng ngày Thứ Bảy 22-8-2015 tại Nhà Thờ Chính Tòa Oklahoma City
Sau đó được an táng tại đất thánh Tòa Giám Mục Oklahoma City.

​Đôi dòng lịch sử về Cha giáo Antôn Nguyễn Ngọc Bảo:
Sinh ngày 20-5-1919 tại Quy Hậu, Tôn Đạo, Phát Diệm
1930: Nhập học tại Tiểu Chủng Viện Ba Làng, Thanh Hóa
1934: Học Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc, Phát Diệm, Ninh Bình
1939: Tốt nghiệp chủng viện, đi giúp xứ Ninh Bình 1 năm
1940: Về Đại Chủng Viện Thượng Kiệm, Phát Diệm;
Ngày 13-3-1948: Chịu chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Phó xứ Như Sơn 6 tháng, Phó xứ Nam Biên 6 tháng
Cha Antôn giỏi La Văn, Pháp Văn và giỏi đàn hát cho nên chỉ sau 1 năm làm phó xứ,
Bề trên gọi Cha về làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc, phụ trách dậy Pháp Văn, La Văn và âm nhạc tới năm 1966
là năm giải thể Tiều Chủng Viện Thánh Phaolô Phú Nhuận. Sau đó, TCV này thành trường Trung Học Phát Diệm
và cha giáo Nguyễn Ngọc Bảo được phân công làm tổng giám thị cho đến ngày 30-4-1975.
Cha giáo Antôn được Bộ Giáo Dục VNCH mời làm giám khảo La Văn trong các kì thi Tú Tài II Cổ Ngữ La Tinh.

Cha Antôn cũng là nhạc sĩ thánh ca Đồng Châu trong Nhóm Ca Thánh Phát Diệm với các tên tuổi như:
Phương Linh, Mai Văn Điệu, Trần Trung Lương, Hùng Sĩ, Phi Long, Long Nghị, Trần Hùng Dũng, Tiến Hưng,
Đoàn Như Bách, Lưu Hương, Cao Khâu, Nguyễn Khắc Tuần, Phạm Đình Nhu…
Những sáng tác phổ biến rộng rãi một thời của nhạc sĩ Đồng Châu như: Đức Mẹ Hộ Phù, Cất Tiếng Cao Rao, Lậy Nữ Vương…
Cha giáo Antôn có 2 nghĩa tử là cố LM Nguyễn Thế (nhà thờ Gia Định)
và LM Nguyễn Như Yêng (giáo sư chủng viện, chính xứ, tuyên úy dòng nữ, thuyết giảng, về hưu).
Cha giáo Antôn di tản sang Hoa Kì ngày 30-4-1975
Ban đầu, Cha phụ trách các giáo đoàn di tản.
Sau đó, giáo phận Oklahoma City cử Cha phụ trách giáo xứ người Mĩ,
rồi chánh xứ Thánh Anrê Dũng Lạc tại Oklahoma City cho đến ngày nghỉ hưu.

Kính báo:
Đại diện Gia đình và Linh tông: Nghĩa tử LM Gioan Nguyễn Như Yêng,
Học trò: Đức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương, chính xứ Giáo Xứ Đức Mẹ VN tại Atlanta, Tiểu Bang Georgia
Học trò: LM Giuse Phạm Bá Lãm, đại diện các linh mục Phát Diệm ở Miền Nam
Học trò: LM Gioan Trần Công Nghị, giám đốc VietCatholic Network
Phó Tế Nguyễn Mạnh San, Phụ tá của Cha giáo Antôn: cựu tuyên úy Trại Tù Liên Bang & Tiểu Bang Oklahoma.