VATICAN - Sau thánh lễ đại trào kết thúc Hội Ngộ Niềm Tin tại Roma, -- mà ngàn người như một cho là thành công mỹ mãn (chỉ trừ có cái nắng gay gắt của Roma!) -Đức hồng y Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo đã làm nghi thức “Sai Đi” cho các tham dự viên. Đại Diện của 5 châu lục lên lãnh mỗi người một cuốn Phúc Âm và một Cây Thánh Giá, có ý nói phải tiếp tục và hăng say rao giảng Tin Mừng, loan báo Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và sự Sống Lại của Người.

Nghi thức sai đi được diễn ra rất cảm động, những người đại diên cho năm châu được bao bọc bởi hàng hàng lớp lớp những anh chị em một nhà, sẵn sàng cùng nhau chung vai sát cánh đi xông pha vào cánh đồng Truyền Giáo của Giáo Hội, đặc biệt là cho các anh chị em Việt Nam của chúng ta còn chưa biết đến Tình yêu của Thiên Chúa.

Sau đây là vài hình ảnh nói lên Niềm Vui và Ơn Gọi của những người được sai đi: