Hội Thảo Mục Vụ

Roma-- Các buổi hội thảo đã diễn ra rất tốt đẹp, đại diện các châu lục trình bày về các sinh hoạt mục vụ và đưa ra các nhận xét về viện tượng mục vụ tương lai...

Toàn thể các phái đoàn tham gia cách tích cực và đông đảo... như những hình ảnh sau đây chứng minh cụ thể. Chúng tôi cũng cố gắng ra ngoài sân cỏ hay hành lang xem có ai trốn ra ngoài không, thì tuyệt nhiên không thấy bóng ai. Mọi người tới đây đều chứng tỏ tinh thần kỷ luật cao độ và ý thức được trách nhiệm của mình là những người giáo dân chân chính và trung kiên trong lòng Giáo Hội và là người con gương mẫu tha thiết tới danh dự của quê hương.