R I P

Cha Cố Giuse Nguyễn Duyên Mậuđã an nghỉ trong Chúa lúc

10:30 tối ngày 21 tháng 7 năm 2003,

tại Dưỡng Đường Mater Dei,

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 82 tuổi
.


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ

CHA CỐ GIUSE NGUYỄN DUYÊN MẬU


(Sinh: 17
tháng 9 năm 1920 - Qua đời: 21 tháng 7 năm 2003)

Cha sinh ngày 17 tháng 9 năm 1920, tại Ninh Bình. Thân Sinh của Cha là ông Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh và bà Anna Nguyễn Hồi Xuân. Cha đã được Đức Cha Tađeô Lê Hữu Từ, Giáo Phận Phát Diệm, truyền chức Linh mục ngày 28 tháng 5 năm 1951. Sau đó, Cha được cử làm Cha Phó Xứ Hóa Lộc, cho đến năm 1953 thì Cha được cử đến làm Quản nhiệm 3 họ đạo tại Văn Hải. Sau khi vào Nam, Cha đến Tây Ninh, và tại đây Cha bắt đầu xây dựng Giáo Xứ Ninh Phát. Sau đó, Cha tiếp tục trong nhiệm vụ Chính Xứ trong Tổng Giáo Phận Sàigòn. Sau biến cố 1975, Cha sang Mỹ và tiếp tục làm việc mục vụ trong Giáo Phận Lafayette, Louisiana. Đến năm 1994, vì tuổi già sức yếu và bệnh tật, Cha đã xin về hưu. Trong thời gian sau đó, Cha phải chịu nhiều chứng bệnh. Cha đã đến Giáo Sĩ Dưỡng Đường Đồng Công năm 2001. Đến đầu năm 2003, bệnh cũ tái phát, và lần này, Cha biết đã sắp đến giờ Chúa gọi về.

Cha Cố Giuse Nguyễn Duyên Mậu đã an nghỉ trong Chúa lúc 10:30 tối ngày 21 tháng 7 năm 2003, tại Dưỡng Đường Mater Dei, Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, hưởng thọ 82 tuổi.

Ngài đã được Chúa gọi về, để lãnh phần thưởng của một tôi tớ trung thành và khôn ngoan, và để lại mẫu gương Tin-Cậy-Mến, khiêm nhường, vui vẻ, bác ái, và phục vụ mọi người.

Xin cho Linh Hồn Linh Mục Giuse

Được An Nghỉ Muôn Đời