CIAM -- Một trong những sinh hoạt có bề sâu nội tâm cần thiết cho đời sống người Kitô hữu là việc hoà giải với Chúa. Trong cuộc Hội Ngộ này, ban tổ chức đã ý thức về vai trò thiết yếu thánh thiêng này trong tiến trình trưởng thành của người Kitô hữu là cần thiết phải sống mật thiết với Chúa, nên đã dành thời giờ để các tín hữu có thời giờ gặp gỡ Chúa trong bí tích hòa giải.

Sau nghi thức hòa giải là cuộc Kiệu Thánh Thể và Chầu Thánh Thể. Chúa là của ăn linh thiêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của tín hữu. Cả ngàn người đã sốt sắng tham dự chầu Thánh Thể.

Một bà cụ già trong Đại Hội phát biểu: thưa qúi Cha, đền đây chúng con vui mừng quá, dù nóng bức nhưng chúng con quên hết cả, con sung sướng vì đứa con của con không xưng tội rước lễ lâu năm nay nhờ đại hội này mà nó xưng tội, con thật tạ ơn Chúa, tạ ơn các Cha vô cùng".

Đi qua một nhóm các ông trung niên vừa mới làm xong công tác hòa giải cá nhân, thấy một ông phát biểu: "Trời đất ơi, tuần trước đại hội, tôi nghe có mấy ông nào oang oang nói xưng tội và chầu Thánh Thể không cần thiết, mấy ông này tếu lâm quá trời! Thằng bạn của tôi gặp một ông Cha lạ mặt, nó xứng được tội của nó nó khoái quá chừng, mừng hết lớn!"

Thế mới biết con người cần Thiên Chúa và đời sống an bình trong tâm hồn biết đến chừng nào.