Tối Chúa Nhật 15/04/2012 các anh chị em ca viên Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh thuộc các Giáo Đoàn Cabramatta, Fairfield, Georges Hall, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt.Pritchard, Monica, và Revesby đã đến nhà thờ St. Therese Lakemba tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là Quan Thầy của Liên Ca Đoàn.

Xem hình ảnh

Trước khi cử hành Thánh lễ. Cha Paul Văn Chi Tuyên Úy Đặc Trách Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney ngỏ lời chào mừng tất cả anh chị em trong Liên Ca Đoàn và mọi người, đồng thời Cha giới thiệu quý Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Đặng Đình Nên, Cha Mai Đào Hiền và Cha Trịnh Ngọc Tứ đến tham dự và cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Bổn Mạng.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi đã nói về Thánh  Phaolô Lê Bảo Tịnh đã viết  những lời như sau “Tôi xác tín rằng không có gì có thể làm cho tôi xa rời tình thương của Đức Giêsu KiTô, dù là lao tù, dù là đói khát, dù gươm giáo, dù sự chết.. Ngài xác tín niềm tin yêu Phục Sinh, sống cho niềm tin yêu Phục Sinh và chết cho niềm tin yêu Phục Sinh đó. Trong ngày Tử đạo 06/04/1857 Ngài xác tín làm chứng nhân cho Chúa bằng chính mạng sống của mình. Riêng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã xuyên suốt 23 năm phục Vụ Thánh Ca, cùng với các Liên Đoàn Trưởng hiện có mặt ở đây: Quý Anh Vũ Đức Thắng, Trần Đăng Cao, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Quốc Hào, Dương Văn Tiên, Hoàng Minh Hùng,  Ban Tuyên Úy và Cha Tuyên Úy đặc trách cám ơn Liên Ca Đoàn đã phục vụ bằng lời ca tiếng hát của mình. Xin Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Bổn Mạng của Liên Ca Đoàn bầu cử cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục dấn thân làm vinh danh Chúa qua việc  rao giảng tin yêu Phục Sinh bằng chính lời ca tiếng hát của mình.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ông Trần Đăng Cao Ban Thường Vụ CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh. Sau đó anh Hoàng Minh Hùng, Liên ca Đoàn Trưởng ngỏ lời cám ơn qúy Cha và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng Bổn Mạng của Liên Ca Đoàn.

Thánh lễ kết thúc mọi người cùng qua bên hội trường nhà thờ tham dự tiệc liên hoan mừng Quan Thầy Liên Ca Đoàn Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh TGP Sydney.