Sáng thứ Bảy 25/05/2019 các anh chị em trong Phong Trào Tôn Nữ Vương Tổng Giáo Phận Sydney đã đến Trung Tâm Hành Hương Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Thăm Viếng là Quan Thầy của Phong Trào. Mọi người đều tập trung trước tượng đài Đức Mẹ và dâng giờ đền tạ Đức Mẹ do Cha Linh hướng Phêrô Trần Văn Trợ điều hợp.

Hình ảnh

Sau khi chấm dứt giờ đền tạ, kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ rước về hội trường Trung Tâm, cuộc rước kiệu rất trang nghiêm và long trọng, mọi người cùng dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi mùa Mừng nguyện xin Mẹ chúc lành cho gia đình đặc biệt là Phong Trào Tôn Nữ Vương luôn bền vững và thăng tiến trong Cộng Đồng trong Giáo Hội.

Kiệu Thánh tượng Đức Mẹ an vị trên bàn thờ, đại diện Ban Chấp Hành Phong Trào đọc sơ lược về tiểu sử của Phong Trào Tôn Nữ Vương TGP Sydney được thành lập từ tháng 5/1988 và phát triển trong Cộng Đồng cho đến nay.. Sau đó Cha Linh hướng Phêrô Trần Văn Trợ ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Phong Trào và cùng với quý Cha Nguyễn Văn Tuyết và Cha Nguyễn Thái Hoạch, hiệp dâng Thánh lễ và sau bài giảng là nghi thức tuyên thệ, đại diện các Liên Nhóm của các Giáo Đoàn lên trước bàn thờ dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ và cùng tuyên thệ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Phong Trào Tôn Nữ Vương TGP Sydney và anh Trần Văn Hòa Trưởng Phong Trào Tôn Nữ Vương TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng Bổn Mạng của Phong Trào. đặc biệt cám ơn Ca đoàn Tôn Nữ Vương Giáo đoàn Mt. Pritchard và Ban Mục Vụ Trung Tâm đã giúp Phong Trào có phương tiện tổ chức Thánh lễ mừng kính Bổn Mạng hôm nay. Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng kính Bổn Mạng trong nhà ăn hội trường.