Một số Hội viên Việt Nam voi Bề trên cả
Sau một tuần lễ từ 8-13/3/2011, tất cả các giám tỉnh và ban cố vấn các nước Trung Hoa, Việt Nam, Mông Cổ, Thái lan, Phi Luật Tân, Nam Dương, Timor, Miến Điện và Úc Châu qui tụ lại Trung tâm tĩnh huấn của tỉnh dòng Salesian tại Hua Hin Thái Lan cùng với cha Bề trên cả và ban thượng cố vấn tham dự 5 ngày Đại hội để chia sẻ hiện trạng của từng tỉnh dòng với những bước tiến thành đạt cũng như những thao thức chưa thực hiện được theo tinh thần ơn Đoàn sủng và nhiệt tâm của Cha thánh Gioan Bosco “Cho Tôi Các Linh Hồn...” qua việc loan truyền Tin Mừng Phúc Âm cho xã hội hôm nay, đặc biệt cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi.

Văn nghệ do học sinh trường Salesian Hua Hin trình diễn
Bề trên cả với một số diễn viên
Tất cả có 11 người Việt Nam tham dự nếu tính luôn cha tân giám tỉnh Thái là người Thái gốc Việt và linh mục Anthony Quảng người Uc gốc Việt và 9 thành viên của tỉnh dòng Việt Nam. Nhìn qua những bá cáo của toàn miền thì Việt Nam là nước có nhiều sức sống nhất với con số các hội viên trẻ đông đảo và con số dấn thân truyền giáo đông nhất và còn nhiều hứa hẹn cho cánh đồng truyền giáo tương lai.

Một nỗ lực tiên quyết là vùng Á Châu và Đại Dương Châu trong những năm tháng tới sẽ cố gắng đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho một xã hội thời hậu hiện đại với nỗ lực thích nghi vào các nền văn hóa giữa một xã hội trần tục đa diện mà vẫn cố giữ được nét cá biệt. Nỗ lực khác là kiện cường việc đào luyện các hội viên hầu cung cấp một số vốn liếng cho những công cuộc tông đồ đa dạng ngày nay. Điểm cuối vùng cố gắng nâng cấp chuyên biệt guồng máy điều hành của các tỉnh dòng. Cuối cùng là lời mời gọi từng hội viên cố gắng vươn lên sống chứng tá, xác tín về ơn gọi và căn tính Salesian của mình.

Để thực hiện được những mục tiêu trên cha Bề trên cả mời gọi vùng hãy ươm trồng sứ mệnh truyền giáo cho toàn vùng với nhiệt tâm “xin cho tôi các linh hồn...” của Cha thánh Gioan Bosco được thích nghi vào thế giới huyền bí Á Châu hầu sống sung mãn đời sống thánh hiến và thể hiện vai trò ngôn sứ của mình hầu phục vụ cho giới trẻ nghèo.

Đại hội kêu mời tất cả hãy trở về nguồn với Don Bosco, Người đã nhìn vào Đức Kitô như khuân mẫu và trọng tâm cuộc đời để khám phá và kín múc tình yêu dành cho giới trẻ trong sự đồng cộng tác của nhiều cộng sự viên đạo đời trong xã hội hầu khai phá những chân trời mới cho việc tông đồ mục vụ phục vụ Chúa và Giáo hội...

Bàu khí của đại hội rất thân thiện giữa các hội viên. Mỗi ngày ngoài các giờ cầu nguyện và thánh lễ là 6 giờ làm việc với các bài thuyết trình và hội thảo... Tuy Đại hội kết thúc thế mà lúc chia tay để về với cuộc sống bận rộn thường nhật ai ai cũng lưu luyến những ngày giờ thân ái bên nhau...