VATICAN - Hôm 17-12-2009, Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố thông cáo cho biết ĐTC Biển Đức 16 đã quyết định loại khỏi bậc giáo sĩ TGM nổi loạn Emmanuel Milingo.

Thông cáo nói rằng từ nhiều năm nay, Giáo Hội đặc biệt đau buồn theo dõi những biến chuyển liên quan đến thái độ gây phiền toái của Emmanuel Milingo, nguyên TGM giáo phận Lusaka bên Zambia, Phi châu. Đã có nhiều cố gắng đưa ông Milingo trở về tình hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo, kể cả việc tìm kiếm những hình thức thích hợp để ông có thể thi hành sứ vụ GM, với sự can thiệp trực tiếp của ĐGH Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16..

Thông cáo nhắc đến vụ Milingo kết hôn với bà Maria Sung người Đại Hàn và bị cấm thi hành chức vụ thánh (Xc GL 1044,1.; 1394,1) hồi năm 2001. Sau đó ông cầm đầu những phong trào đòi bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ và tỏ ra công khai nổi loạn qua các cơ quan truyền thông chống lại những lần can thiep của Tòa Thánh, gây hoang mang và gương mù nơi các tín hữu. Đặc biệt ngày 24-9-2006, tại Washington Hoa Kỳ, Ông Milingo đã tiến hành việc truyền chức 4 GM không có ủy nhiệm của Tòa Thánh. Vì thế, ông đã bị vạ tuyệt thông tức khắc. Rất tiếc là ông không tỏ ra hối lỗi để trở về hiệp thông trọn vẹn với ĐTC và các thành phần trong Giám mục đoàn, đồng thời tiếp tục thi hành bất hợp pháp các hành vi thuộc chức GM, làm thương tổn sự hiệp nhất của Giáo Hội. Đặc biệt trong những tháng gần đây, ông đã truyền chức thêm một số GM.

Vì những trọng tội ấy, sau khi kiểm chứng kỹ lưỡng, Tòa Thánh buộc lòng phải gia tăng thêm hình phạt cho ông Milingo và loại khỏi bậc giáo sĩ.

Theo qui định của giáo luật số 292, việc loại khỏi hàng giáo sĩ, cùng với vạ tuyệt thông vẫn còn hiệu lực, làm cho Ông Milingo mất các quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với bậc giáo sĩ, ngoại trừ nghĩa vụ độc thân; cấm thi hành thừa tác vụ, ngoại trừ khoản giáo luật số 976 cho phép giải tội trong trường hợp nguy tử; bị tước bỏ mọi giáo vụ, trách vụ và bất kỳ quyền bính thừa ủy nào, cũng như cấm không được mang áo giáo sĩ. Vì thế, sự tham dự của các tín hữu vào các buổi lễ do ông Milingo cử hành là điều bất hợp pháp.

Thông cáo ghi nhận rằng việc loại bỏ một GM khỏi bậc giáo sĩ là điều rất họa hiếm. Tòa Thánh phải đi tới biện pháp này vì những hậu quả tram trọng do những vụ truyền chức GM bất hợp pháp của ông Milingo gây ra cho tình hiệp thông của Giáo Hội. Tuy nhiên Giáo Hội vẫn hy vọng ông hồi tỉnh và thống hối.

Về những người mới được Milingo truyền chức GM, họ bị kỷ luật Giáo Hội phạt vạ tuyệt thông tức khắc (GL 1382). Giáo Hội cũng không nhìn nhận và không có ý nhìn nhận trong tương lai những cuộc truyền chức như thế và tất cả các cuộc truyền chức từ đó mà ra. (SD 17-12-2009)