(New Jersey)
Nghi thức mới: Milingo và "phu nhơn" cùng "ban phép lành"
Emmanuel Milingo (cựu Tổng giám mục Phi châu bị tuyệt thông) trong ngày thứ Bẩy 9/12/2006 đã công khai lên tiếng thừa nhận là ăn tiền tài trợ của mục sư Sun Myung Moon để thực hiện “cuộc thập tự chinh chống lại luật độc thân linh mục”.

Trong buổi họp sáng thứ Bẩy 9/12 tại khách sạn Sheraton ở Parsippany, New Jersey, Milingo phát cho các tham dự viên (gồm khoảng 200 người trong đó có khoảng 100 người là cựu linh mục đã huyền tục và số còn lại là phu nhân của họ) một bản tuyên bố với tiêu đề “Cám ơn” trong đó y nhìn nhận Sun Myung Moon đã tài trợ cho các hoạt động này.

Nói thẳng vào mặt các vị cựu linh mục, thông cáo viết: “Hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây như là các người thụ ơn của mục sư Moon. Để bảo đảm sự thành công của hội nghị của chúng ta, mục sư Moon đã huy động các cơ quan trọng yếu để các cơ quan này ủng hộ mọi thứ Married Priests Now [tên nhóm do Milingo thành lập] cần đến”.

Tưởng cũng nên nhắc lại trong một đám cưới tập thể vào năm 2001, Milingo đã được Sun Myung Moon chủ hôn cho sánh duyên cùng Maria Sung.

Trong “bài giảng”, Milingo nói huỵch tẹt ra rằng:

“Tôi đã chứng kiến lòng nhiệt thành của Rev. Sun Myung Moon cho sự nhận biết Nước Trời. Quan tâm của ông ta cho phúc lợi của toàn thế giới khiến ngài không chỉ là một mạnh thường quân của thế giới, nhưng hơn thế nữa còn là một con người có tầm nhìn xa, khiêm nhường, và cuộc sống như một bậc thánh của ngài làm thức tỉnh can đảm và quyết tâm của chúng ta để hoạch định và thực thi điều gì chính chúng ta biết là đúng từ Thiên Chúa”.

Sun Myung Moon thường tự xưng mình là đấng Mêsia. Trong khi đó đám tín đồ của ông thì xưng tụng Sun Myung Moon là “Chúa của lần Giáng Lâm Thứ Hai”, là đấng đang tạo ra ơn “cứu độ thể lý” ("physical salvation" ) mà Chúa Giêsu đã thất bại không thực thi được vì Ngài bị đóng đinh và không kết hôn. Moon cho rằng Chúa Giêsu chỉ mang lại được “ơn cứu độ siêu nhiên” ("spiritual salvation").

Được biết, hội nghị các linh mục huyền tục do Milingo tổ chức đã nhóm họp từ thứ Năm 8/12 đến Thứ Bẩy 9/12, tại khách sạn Sheraton ở Parsippany, New Jersey. Sáng Chúa Nhật nhóm này sẽ kéo lên New York để phong chức linh mục cho 3 người đã lập gia đình.

Trong buổi sáng thứ Bẩy, gần 100 vị linh mục đã huyền tục đã “lặp lại lời thề” quyết tâm cứ làm mục vụ bừa đi cho dù Giáo Hội có ngăn cản. Nên biết rằng mặc dù Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận rằng một người sau khi đã được thụ phong linh mục thì sẽ là linh mục đời đời, Giáo Hội cấm người Công Giáo không được tham dự các bí tích được cử hành bởi những người đã lìa bỏ thừa tác vụ của họ vì lỗi lời thề khấn.