WASHINGTON (CNS) – Vị Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo người Zambian bi rút phép thông công đã gửi 2 bức thư ngỏ đến ĐGH Bênêđictô XVI và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vào hai ngày 4 và 5 tháng 11 để yêu cầu cho các Linh Mục đã có vợ được phục vụ Giáo Hội.

TGM Milingo và bà vợ Đại Hàn
Tổ chức có tên là “Các Linh Mục Có Vợ ” do vị TGM này thành lập ở Hoa Kỳ trong mùa Hè vừa qua cũng loan báo là vào ngày 8 tháng 12 sắp tới, tại thành phố New York sẽ có một hội nghị quy tụ hơn 1000 Linh Mục có vợ.

Trong hai lá thư có nội dung gần như giống nhau đó, TGM Milingo kêu gọi Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hãy chấp nhận các linh mục đã có gia đình được phục vụ Giáo Hội để có thể giải quyết vấn đề thiếu linh mục trong Giáo Hội Công Giáo.

Trong lá thư ngỏ gửi cho ĐGH, TGM Milingo nói trên toàn thế giới có đến hơn 150,000 linh mục có vợ sẵn sàng phục vụ Giáo Hội. Còn lá thư gửi cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, TGM Milingo nói là có đến 25,000 linh mục có vợ

Tưởng cũng nên nhắc lại TGM Milingo năm nay gần 80 tuổi, đã phá rào ra lấy vợ là một bà người Đại Hàn vào năm 2001. Sau đó vị TGM ăn năn hối lỗi, ở tại Roma. Nhưng đến năm 2006, TGM Milingo lại trốn khỏi Roma sang Hoa Kỳ đoàn tụ với bà vợ cũ. Tòa Thánh đã ra vạ tuyệt thông vị Giám Mục này.