Vatican:Ðức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo sẽ trở về Roma nhận thừa tác vụ. Ðức Tổng sẽ sống tại Zagarolo, một tỉnh ngoại ô Roma.


Ðức Tổng Giám Mục đã bị giáo phái Moon đầu độc để lấy một phụ nữ Ðại Hàn trong một lễ thành hôn tập thể được tổ chức tại Hoa Kỳ. Ngài đã về Roma gặp Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và xin quay trở về với Giáo Hội và sau đó đi tĩnh tâm tại nhà Dòng ở Argentina.

Theo nguồn tin cho biết từ Roma cho biết, Ðức Tổng Giám Mục Milingo "rất vui mừng được trở về trong mọi sự".

Vào tuần qua, Ðức Ông Tarcisio Bertone, Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin và Kỷ Luật đã nói trên đài phát thanh Vatican rằng Ðức Tổng Giám Mục Milingo đã hòa giải với giáo hội sau một năm tĩnh tâm.


Ðức Tổng Giám Mục trước đây đã được triệu về Roma vào năm 1983 sau khi giữ chức vụ Tổng Giám Mục tại Lusaka, Zambia vì cử hành chữa lành đức tin và trừ quỷ. Tòa Thánh đã không cho Ngài đảm nhận nhiệm vụ tại Roma, sau khi có rất nhiều người đã đến với Ngài để xin chữa lành bệnh Sida và bệnh ung thư.