WASHINGTON – Vị Tổng giám mục người Phi châu đã bị Tòa Thánh khiển trách về những lỗi lầm sai phạm liên quan tới nghi lễ phụng tự như làm lễ chữa bệnh, đi ngược với truyền thống Giáo hội như chủ trương cho giáo sĩ lập gia đình, v.v... Trong quá khử vị Tổng giám mục này đã hối lỗi về hành vi của mình và đã được triệu về Roma để sám hối.

Thế nhưng 2 tháng trước đây vị Tổng giám mục này đã trốn đi và đã sang Hoa Kỳ để đoàn tụ lại với người vợ người Đại Hàn mà mục sư phái Rev. Sun Myung Moon đã dàn xếp vụ cưới này vào năm 2000.

Đó chính là Tổng giám mục Archbishop Emmanuel Milingo.

Từ ngày sang Hoa Kỳ tới nay, vị Tổng giám mục này đưa ra chủ trương rằng việc linh mục ở độc thân là quyền tự do lựa chọn chứ không ép buộc, nên Milingo đã lập nên giáo phái mới gọi là Giáo HỘi Công Giáo Cổ -- Old Catholic Church. Milingo qui tụ những linh mục đã đào ngũ và đưa họ vào trong giáo hội mới thành lập này. Trước sự kiện này Vatican đã đưa ra lời cảnh cáo.

Thế nhưng Milingo còn đi xa hơn thế, vào ngày hôm Chúa Nhật vừa qua (24.10), vị Tổng giám mục này đã cả gan truyện chức giám mục cho 4 người đã có gia đình tại Washington DC.

Tổng giáo phận Washington ra thông cáo là cuộc truyền chức này vô hiệu. Phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục Washington là bà Susan Gibbs nói rằng: “việc truyền chức này không có nghĩa gì đối Giáo Hội Công giáo cả”.

Những người được Milingo truyền chức có cựu linh mục George Augustus Stallings Jr. (ông này mấy năm trước phá rào ra khỏi Giáo hội trong TGP Wasington DC và tuyên bố thành lập giáo hội mới!), ông Peter Paul Brennan (thuộc New York) ông Patrick Trujillo (thuộc Newark, N.J) và ông Joseph Gouthro ở Las Vegas.