Là một Linh Mục tôi rất vui mừng khi biết được Đức Thánh Cha đã chọn năm 2009 – 2010 là Năm Linh Mục. Đặc biệt hơn nữa, đó là, Đức Thánh Cha đã chọn Cha Thánh Gioan Maria Vianney làm Quan Thầy cho tất cả Linh Mục. Trước đây, Thánh Gioan Maria Vianney chỉ là Quan Thầy của các Cha Sở.

Vào cuối năm 2000 sau khi tôi đã lãnh nhận thiên chức Linh Mục được 4 năm thì Đức Cha Hickey bổ nhiệm tôi làm Linh Mục Chánh Xứ Chúa Chiên Lành. Việc đầu tiên tôi làm đó là hành hương đến xứ Ars nơi hài cốt của Thánh Gioan Maria Vianney vẫn còn nguyên vẹn. Trước thi hài của ngài tôi đã dâng Thánh Lễ xin ngài chuyển cầu lên cùng Thiên Chúa cho tôi được trở lên một Linh Mục khiêm tốn và thánh thiện như ngài.

Đối với tôi việc Đức Thánh Cha Biển Đức chọn Thánh Gioan Maria Vianney làm Quan Thầy cho tất cả Linh Mục chứ không riêng là Linh Mục chánh xứ nhân dịp kỷ niệm 150 năm (1859) ngày qua đời của ngài là một điều đầy thú vị. Như chúng ta biết vào năm 1905 Đức Giáo Hoàng Pius X đã phong Hiển Thánh cho Thánh Gioan Maria Vianney và liền sau đó Đức Giáo Hoàng Pius XI (1922-1939) đã công bố Thánh Gioan Maria Vianney là Quan Thầy của các Cha Sở.

Năm nay 2009 Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tuyên dương Thánh Gioan Maria Vianney là Quan Thầy của tất cả Linh Mục. Vì sao Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, một nhà Thần Học Gia nỗi lạc, uyên bác được cả thế giới gưỡng mộ với những suy tư thật thâm sâu lại chọn Thánh Gioan Maria Vianney, một người khờ dại, học hành kém cỏi đến nỗi Đức Giám Mục đương thời không muốn truyền chức Linh Mục cho ngài và ngày nay ngày lại được tuyên dương là Quan Thầy hàng Linh Mục!?

Để hiểu được phần nào thâm ý sâu xa của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chúng ta hãy thử tìm hiểu về con người Thánh Gioan Maria Vianney: Ngài sinh năm 1783. Ba năm sau tức năm 1786 cuộc cách mạng Pháp nổi dậy (French Revolution). Cuộc nổi dậy này mang theo những đố kỵ với Giáo Hội. Nhiều nhà thờ bị tàn phá. Các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ bị bắt hại. Cậu bé Gioan Maria Vianney đã phải lãnh nhận các Bí Tích một cách thầm lén vì các Linh Mục đã không được công khai làm việc mục vụ. Khi cậu Gioan Vianney có ý hướng đi tu thì đã bị thân phụ gạt qua vì cậu phải theo cha làm việc đồng ruộng. Ở tuổi 20 cậu Gioan Vianney nhất quyết xin đi tu và được một Linh Mục địa phương hướng dẫn. Sau cuộc cách mạng Pháp, cậu Gioan Vianney chính thức đăng ký gia nhập chủng viện. Việc học đối với cậu thật khó vì trí thông minh của cậu có giới hạn. Ban giám đốc chủng viện đã có ý định mời cậu về. Nhưng cha chánh địa phận đã hỏi cha giám đốc chủng viện rằng: “Cậu Gioan Vianney có ngoan không?” Cha giám đốc thưa: “Cậu Gioan Vianney là một gương mẫu của sự tốt lành”. Với nhận định đó, cha chánh địa phận đã thưa với Đức Giám Mục đương thời truyền chức Linh Mục cho cậu Gioan Vianney và hãy để cho ơn Chúa tác động trên Gioan Vianney. Vào năm 1815, trong dịp Thầy Gioan Vianney được trao ban Thiên Chức Linh Mục, cha chánh địa phận một lần nữa có những nhận định về người Linh Mục trẻ Gioan Vianney như sau: “Hội Thánh không chỉ mong có được những Linh Mục uyên bác nhưng quan trọng hơn nữa đó là có những Linh Mục thánh thiện”. Năm 1817 tức hai năm sau ngày thụ phong Linh Mục Cha Gioan Vianney được bổ nhiệm về Giáo Xứ Ars với số giáo dân thật khiêm nhường vỏn vẹn ngoài 200 người. Nhưng với cuộc sống thanh tịnh và cầu nguyện ngài đã thu hút giáo dân từ bỏ cuộc sống xa hoa về lại với Chúa. Rất nhiều người đã trở lại với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Ngài đã có những lời khuyên chân thành nhưng không kém phần thách thức cho hối nhân từ bỏ tội lỗi làm hòa với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Đời sống thánh thiện của Cha Gioan Vianney chẳng mấy chốc được loan truyền khắp nước Pháp và thế giới để rồi có những lúc ngài phải ngồi trong tòa giải tội đến 18 tiếng một ngày.

Phải chăng vì đời sống thánh thiện của Cha Thánh Gioan Maria Vianney trong Thiên Chức Linh Mục đã thúc bách Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chọn năm 2009 – 2010 làm Năm Linh Mục? Hay là xã hội tục hóa ngày hôm nay cũng không khác gì với đời sống của người dân Pháp trong xứ Ars ngày xưa nên Giáo Hội hôm nay cũng đang rất cần đến những Linh Mục có đời sống đạo hạnh như Thánh Gioan Vianney người đã được cha giám đốc nhận xét là: “Cậu Gioan Vianney là một gương mẫu của sự tốt lành”. Và cha chánh địa phận nhận định rằng: “Hội Thánh không chỉ mong có được những Linh Mục uyên bác nhưng quan trọng hơn nữa đó là có những Linh Mục thánh thiện”.

Với Năm Linh Mục sẽ được bắt đầu vào ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các Linh Mục noi theo bước chân của Thánh Gioan Vianney người đã có nhận định rằng “Thiên Chức Linh Mục là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu”.