ROME 19/11/2002 (Zenit. org). -Bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II đọc trước Quốc hội Ý tuần trước có những hậu quả bất ngờ--một sự bắt giữ, và có lẽ một sự thay đổi lòng nữa.
Sicilian Mafia boss Benedetto Marciante, 50, who had been convicted of murder and racketeering, gave himself up at the Rebibbia prison here last Thursday after hearing the Pope's address, his lawyers said.

Các luật sư biện hộ cho biết ông trùm Mafia Sicilian Benedetto Marciante, 50 tuổi, bị kết tội giết người và làm tiền bất chính, đã tự nộp mình tại nhà tù Rebibbia ở đây ngày thứ Năm trước sau khi nghe bài diễn văn của Đức Giáo hoàng,

Tháng Năm, Marciante bị kết án khiếm diện 30 năm tù vì trong năm 1982 đã giết một người Mafioso khác. Tháng Chín, ông bị kết án thêm 7 năm tù vì những mối liên kết Mafia của ông. Tài sản của ông bị tịch thâu năm 2000 theo một quyết định toà án Palermo, nhưng Marciante đã trốn thoát.

Liền sau khi nghe phát thanh bài diễn văn của Đức Giáo hoàng trước Quốc hội, Marciante gọi tới các luật sư của ông và nói với họ ông muốn ra đầu thú với cảnh sát

Sau này ông trùm Mafia giải thích trong những lời trình bày của ông rằng điều đánh động ông hơn hết là những lời nói của Đức Thánh Cha về các giá tri gia đình. "Tôi nhận biết tôi đã đi con đường sai lầm".

Trong bài diễn văn của ngài, Đức Gioan Phaolô II đã nói về "hành động ủng hộ các gia đình và sự cởi mở đối với sự sống, và cách chung hơn nữa, ủng hộ một cách sống đánh dấu bằng sự hiến mình. "