Ngài nhấn mạnh Vai trò quan trọng của các nhà giáo dục.

VATICAN 1/11/2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II đã lên án tất cả mọi hình thức lạm dụng chống trẻ em và người lớn, cách riệng việc lạm dụng tình dục, và đã kêu gọi có một sự đáp ứng dứt khoát cách riêng bằng cách nâng đỡ các gia đình.

Đức Giáo hoàng đề cập vấn đề thích tình dục trẻ em khi ngài tiếp nhận ủy nhiệm thư của tân đại sứ Belgian, Benoyt Cardon De Lichtbuer. Những gương xấu liên hệ tính thích tình dục trẻ em đã làm rúng động nước Belgium trong những năm vừa qua.

Ðức Thánh Cha nói hôm thứ Năm "Thời gian hiện nay đã chứng tỏ rất thường một cách thê thảm, sự cần thiết của các xã hội phát triển là bảo vệ trẻ em và bảo đảm rằng giáo dục thật sự phục vụ việc phát triển nguyên vẹn các nhân vị, trong các gia đình cũng như trong các trường học."

Ðức Giáo Hoàng nhấn mạnh "Điều quan trọng là lên án, cách mãnh liệt nhất, những lạm dụng tình dục đối với người trẻ."

"Những chính sách táo bạo nâng đỡ các gia đình phải được tiếp thục để giúp đỡ họ trong nhiệm vụ giáo dục của họ, cách riêng trong việc nâng đỡ cơ chế hôn nhân, " ngài nói thêm. Như một ràn buộc cơ bản giữa người nam và người nữ, hôn nhân cho phép gia đình thành một nơi bền vững và rất- quân bình cho các em lớn lên. "

"Đồng thời, điều cần thiết là nhắc lại và kính trọng trách nhiệm của các người giáo dục, bằng cách công nhận việc làm khó khăn mà ho đảm nhận vì lợi ich của toàn thể xã hội, trong việc đào tạo nhân bản, luân lý và thiêng kiêng của những công dân ngày mai."