CHÚA NHẬT 5 MUA CHAY A

Nhập lễ: Dâng lời sám hối: https://www.youtube.com/watch?v=z-POhZtHi2Y
Đáp ca : TV 129: https://www.youtube.com/watch?v=-YuyRdDKLug
Hiệp lễ: Niềm vui sự sống: https://www.youtube.com/watch?v=2RkjZZjm5TA