THÁNH CA PHỤNG VỤ TUAN 4 MUA CHAY A

Nhập lễ: Về bên nhan Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=3Wk4mCkW4IQ

Đáp ca: TV 22: https://www.youtube.com/watch?v=dsAFdOGaTwE

Hiệp lễ: Thông sáng hay mù tối: https://www.youtube.com/watch?v=j30uDLeiYY4