32. Khiêm tốn là nắm chặt chìa khóa thiên quốc. (Thánh John Berchmans)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------------

http://www.vietcatholic.net

https:www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info