100. THAY ĐỔI ĐỐI LẬP

Nhà nọ có hai bố con tính khí rất quật cường và tự hào là chưa bao giờ biết nhường ai.

Một hôm, ông bố bày tiệc thiết đãi khách bèn sai con trai đi vào trong thành mua thịt, đứa con mua thịt trở về, nhưng khi sắp ra khỏi cổng thành thì gặp một người từ phía trước đi lại. Hai người không ai nhường ai, thế là mũi đối mũi mặt đối mặt đứng sững ở đó và đứng rất lâu.

Ông bố đợi không được bèn đi tìm con trai, vừa nhìn thấy tình huống như thế thì nói với con trai:

- “Tạm thời con đem thịt về trước tiếp khách dùng cơm, để bố đứng đây đối đầu với nó !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 100:

Quật cường bất khuất đó chính là anh hùng, đức tính này mỗi người cần phải có.

Nhưng quật cường bất khuất thì không có nghĩa là không biết nhường nhịn ai, bởi vì quật cường bất khuất thì cũng cúi đầu trước lẽ phải và sự công bằng.

Có người vì tỏ ra mình không biết nhường nhịn ai nên thường hay la quát cãi lý với mọi người, cho nên họ trở thành kẻ cô đơn và bị người ta xa lánh; có người cũng thường hay tỏ tính quật cường bất khuất với bạn bè thân hữu của mình khi cứ khư khư bảo vệ lấy cái cá nhân ích kỷ và cái thiếu kinh nghiệm của mình, nên họ luôn bất mãn và trở thành người chống đối mọi người...

Trong cộng đoàn tính bất khuất xin nhường lại cho sự khiêm tốn, bởi vì tất cả đều là anh em chị em với nhau, bất khuất để làm gì khi không có đức ái ?

Trong cộng đoàn tính khí quật cường xin nhường lại cho tính nhu thuận, bởi vì “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ xin đừng đá nhau”...

Nên bất khuất như các thánh tử đạo vì các ngài bảo vệ cho đức tin của mình; nên quật cường như thánh Augustinô vì ngài cương quyết từ bỏ những cám dỗ của tội lỗi trong quá khứ, và cuối cùng quật cường bất khuất như Đức Chúa Giê-su bị cám dỗ nơi hoang địa, không nghe theo ma quỷ và đã chiến thắng chúng nó.

Còn chúng ta quật cường bất khuất làm gì với bề trên, với anh em chị em trong cộng đoàn của mình chứ, bởi vì chỉ những người vì tư lợi và chỉ vì ích kỷ cá nhân mới làm như thế mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info