PHÁN ĐOÁN

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1)


1. Đoán xét người khác cách lung tung (ẩu tả), là do tự ác tâm của mình mà ra, tâm đại mình không tốt thì cho rằng người khác đều như mình.

(Thánh Thomas de Aquino)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info