151. Thiên Chúa đã thấu suốt việc nhỏ bé trong nơi ẩn giấu, không có gì giấu được Ngài, con nên chú ý tư tưởng của con, không nên suy nghĩ lung tung.

(Thánh Marco ẩn sĩ)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info