150. Con người ta đã lo cho thân mình và tâm hồn thanh tịnh tiết dục, chuyên việc tu đức, thì nên làm việc thiện cho thiên hạ, lấy lời hay việc tốt của mình để huấn dạy linh hồn người khác.

(Thánh Gregory giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info