149. Con người ta càng nhìn thấy khuyết điểm của mình thì tâm hồn và thân xác của họ -trong sự yếu đuối của mình- càng tiến bộ, càng hoàn hảo, cuối cùng sẽ lên đỉnh cao của đức khiêm tốn, và đạt tới biên giới hoàn toàn của đức hạnh.

(Thánh Gregory giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info