148. Nếu lương tâm con thanh khiết thì khuôn mặt cũng sẽ đoan trang khả ái; nếu con lấy ách Đức Chúa Ki-tô trang điểm mà không cảm thấy nhục, thì khi vác lấy ách của Ngài thì con sẽ cảm thấy nhẹ nhàng ngọt ngào.

(Thánh Cyprian)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info