147. Nếu ai muốn tắm rửa thì trước tiên phải cởi áo quần không mảnh vải che thân; cũng vậy, ai muốn đi vào cuộc sống tu đức thì trước tiên cũng phải từ bỏ bụi trần, không một hạt bụi; sau đó thiết lập cuộc sống mới trong Thiên Chúa.

(Thánh Nilus the Elder)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info