92. MUA CON TÊ TÊ (con trút)

Có hai thầy thuốc cùng đi phố thấy có người xách một giỏ cá hấp và con ba ba đi bán.

Thầy thuốc thứ nhất chỉ giỏ cá hấp nói:

- “Bán cho tôi con rắn đen nhọn này.”

Thầy thuốc thứ hai cười nhạo nói:

- “Ngay cả cá hấp mà cũng không nhận ra”, nói xong liền chỉ con ba ba và nói: “Tôi mua con trút này vậy !!!”

(Tiếu phủ)

Suy tư 92:

Kiến thức phổ thông rất là cần thiết cho mọi người, đối với thầy thuốc thì càng cần thiết hơn, không một thầy thuốc nào lại hồ đồ đến nổi nói con ba ba là con trút, cũng không thầy hồ đồ nói cá hấp là con rắn đen nhọn, bởi vì như thế thì chỉ có chế lầm thuốc hại bệnh nhân...

Giáo lý căn bản đối với người Ki-tô hữu rất cần thiết, do đó mà không lạ gì mà Giáo Hội bắt buộc các trẻ em đến tuổi khôn thì phải học giáo lý để được rước lễ vỡ lòng, hoặc lãnh nhận bí tích Thêm Sức.v.v....

Không ai tin chúng ta là người Ki-tô hữu nếu chúng ta không biết làm dấu Thánh Giá đơn cũng như làm dấu Thánh Giá kép; cũng không ai tin chúng ta là người Ki-tô hữu nếu chúng ta đọc kinh Lạy Cha trật lên trật xuống, và người ta càng hồ nghi hơn nữa khi chúng ta không hiểu giáo lý căn bản của đạo Công Giáo...

Thầy thuốc không có kiến thức căn bản nói con ba ba là con trút, nói giỏ cá hấp là con rắn là bởi vì làm biếng học hành nghiên cứu, hoặc là học qua loa mà thôi.

Trẻ em không biết giáo lý căn bản thì không phải lỗi tại nó, nhưng là tại cha mẹ không quan tâm đến đời sống đức tin của con cái khi chúng còn nhỏ, lỗi này không những cha mẹ phải gánh chịu mà còn làm hại đến linh hồn của con cái nữa, khốn nạn thay !!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info