144. Chúng ta sống ở đời này để tìm kiếm ngôi báu trên trời; bản tính của chúng ta thì không thể đạt được ngôi báu ấy, nhưng có thể dùng thánh đức để chiếm hữu nó.

(Thánh Hieronymus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info