Cháy Lớn Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà ParisSở Cảnh sát Paris thông báo trận hỏa hoạn đang diễn ra tại Vương cung Thánh đường Notre-Dame de Paris vào chập tối ngày 5/04/2019, xuất phát từ giàn giáo (échafaudage) thượng tầng ngôi thánh đường, nơi đang diễn ra công tác trùng tu.

Theo phát ngôn viên ngôi thánh đường Lê Đình Thiên Ân, ngọn lửa bùng cháy lúc 18 giờ 50. Tòa Đô chính Paris lập tức cô lập khu vực để các đơn vị cứu hỏa dễ dàng làm việc.

Nhà thờ Đức Bà Paris trước khi cháy
Đây là ngôi thánh đường có nhiều thiện nam tín nữ viếng thăm nhất châu Âu.

Khoảng 20 giờ, tháp nhọn thánh đường sụp đổ. Sườn (charpente) thiết kế từ thế kỷ XIII đã bị thiêu hủy.Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có mặt tại chỗ tuyên bố rất đau lòng khi chứng kiến hỏa hoạn.

Lê Đình Thông