139. Đừng bao giờ nói chúng ta thực hành tu đức quá lâu rồi, nhưng phải nghĩ hôm nay chúng ta mới bắt đầu.

(Thánh Antonius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info