138. Ân thưởng của vương miện thắng lợi thì không nhìn nơi chốn hoàn cảnh, nhưng nhìn ở hành vi nhân ái mà thôi.

(Thánh Athanasius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info