84. TRUY TÌM ĐỒNG BẠN

Có một người đào được một pho tượng la hán bằng vàng thì vui mừng như điên.

Nhưng suy nghĩ lại thì bộ la hán có cả thảy mười tám pho tượng, bèn trách mắng la hán và cong ngón tay đánh trên đầu pho tượng la hán bằng vàng, hỏi”:

- “Mau nói rõ, còn mười bảy pho tượng nữa ở đâu ?”

(Tiếu phủ)

Suy tư 84:

Có những đồ vật, đối với người này thì quý nhưng đối với người khác thì lại là đồ bỏ di, mười tám pho tượng la hán là vật trân quý của người sưu tầm đồ cổ, nhưng với những người không thích đồ cổ thì coi như chỉ là đồ không có chút giá trị gì vậy thôi.

Với người yêu mến Chúa thì họ coi trọng và thiết tha thực hành Lời Chúa trong cuộc sống, nhưng với những người nguội lạnh lòng tin, sống sa đà trong tội thì họ coi Lời Chúa như là đồ bỏ là nhảm nhí mà thôi.

Người Ki-tô hữu, dù không nói thì ai cũng biết là họ rât yêu mến Lời Chúa, bởi vì Lời Chúa là đèn rọi bước đường cho họ đi, nhưng vẫn còn có những người Ki-tô hữu thích làm tôi hai chủ: vừa thích Lời Chúa vừa muốn nghe lời ma quỷ cám dỗ, cho nên có những lúc họ “cong tay gõ trên Lời Chúa” mà nói: “Sao Chúa không để tôi tự do làm theo ý riêng mình, muốn gì thì làm nấy ?!” thế là họ giải thích Lời Chúa theo cách của ma quỷ cám dỗ họ.

Chúng ta cầu nguyện cho họ vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info