136. Mất đi sự bền chí thì không thể nào đạt được ân sủng, dù có anh dũng cũng tranh không được sự tán thưởng.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info