Hôm thứ Sáu 6 tháng Tư, Tòa Thánh đã công bố một đoạn video về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng Tư với chủ đề “Cầu nguyện cho những ai có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng, yêu cầu các nhà kinh tế biết can đảm từ chối một nền kinh tế loại trừ và biết cách mở ra những con đường mới”.

Mỗi tháng một đoạn video như thế được Vatican News công bố để Đức Thánh Cha trình bày các ý cầu nguyện của ngài trong tháng và kêu gọi người Công Giáo cùng cầu nguyện với ngài. Trong video tháng Tư, 2018, Đức Thánh Cha nói:

Nền kinh tế không thể chỉ tập chú vào cố gắng tăng lợi nhuận bằng cách giảm lực lượng lao động và do đó tăng thêm hàng ngũ những người bị loại trừ.

Nó phải theo con đường được vạch ra bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chính trị gia, các nhà tư tưởng, và các nhà lãnh đạo trong xã hội, là những người đặt con người vào vị trí đầu tiên, và làm mọi thứ có thể để bảo đảm rằng có những cơ hội làm việc xứng với phẩm giá.

Chúng ta hãy cùng lên tiếng với nhau, yêu cầu các nhà kinh tế hãy có can đảm từ chối một nền kinh tế loại trừ và biết cách mở ra những con đường mới.

Mạng Tông Đồ Cầu Nguyện Toàn Cầu theo ý Đức Thánh Cha đã phát triển sáng kiến thực hiện các videos “Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng” để trợ giúp việc truyền bá khắp thế giới những ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách thức mà nhân loại phải đối mặt.
Source: Vatican News Pope's prayer intention for April: ‘For Those who have Responsibility in Economic Matters’