Sáng thứ Hai 19 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 3 Tổng Giám Mục mới:

Đức Tân Tổng Giám Mục Waldemar Stanisław Sommertag, linh mục Giáo phận Pelplin (Ba Lan) sinh ngày 6 tháng 2 năm 1968 tại Więcbork (Ba Lan), thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 5 năm 1993. Ngài được tấn phong Tổng giám mục hiệu tòa Maastricht và được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua từ ngày 15 tháng 2 năm 2018.

Đức Tân Tổng Giám Mục Alfred Xuereb, linh mục Giáo phận Gozo (Malta), sinh ngày 14 tháng 10 năm 1958 tại Gozo (Malta), thụ phong linh mục vào ngày 26 tháng 5 năm 1984. Ngài được tấn phong Tổng Giám Mục hiệu tòa Amantea và được bổ nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 26 tháng 2 năm 2018.

Đức Tân Tổng Giám Mục José Avelino Bettencourt, linh mục Tổng Giáo phận Ottawa (Canada), sinh ngày 23 tháng 5 năm 1962 tại Azores (Bồ Đào Nha), thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 5 năm 1993. Ngài được tấn phong Tổng Giám Mục hiệu tòa Novigrad và được bổ nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Georgia và Armenia ngày 26 tháng 2 năm 2018.
Source: La Santa Sede Libretto della Celebrazione: Santa Messa e Ordinazione Episcopale [19 marzo 2018]