Trước buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày thứ Tư 14 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp một phái đoàn của đền Bảo An, một đền thờ của Đạo Lão, ở Đài Bắc, Đài Loan.

Chủ tịch đền Bảo An, là ông Liao Wu-jyh, đã phát biểu nhân danh các thành viên trong phái đoàn của ông và trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô một tuyên bố chung mang chữ ký của ông và của Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, là Đức Giám Mục Bishop Miguel Ayuso.

Ông Wu-jyh nói rằng bản tuyên ngôn chứng tỏ “quyết tâm của ngôi đền Bảo An ở Đài Bắc tham gia cùng với Toà thánh” để đạt được 7 mục tiêu được liệt kê trong đó. Ông nói thêm rằng mục tiêu quan trọng nhất của những mục tiêu này là mục tiêu cuối cùng nhằm “thúc đẩy và bảo vệ các giá trị phổ quát, đó là công lý, hòa bình, tình đoàn kết, hữu nghị, tự do và hòa hợp tôn giáo.” Ông Wu-jyh kết luận bằng một lời mời với Đức Thánh Cha đến Đài Loan “để tận mắt chứng kiến và hiểu Đài Loan và người dân của nó – và để chúng tôi cầu nguyện cho ngài.”

Đáp lời ông Wu-jyh, Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn ông về những lời tốt đẹp của ông và lời mời thăm Đài Loan. Đức Thánh Cha nói rằng ngài hài lòng thấy rằng cuộc đối thoại của họ với Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn không chỉ về các ý tưởng mà thôi. “Đó là một cuộc đối thoại giữa người với người, giúp mọi người phát triển, lớn lên như những con người, trên con đường của chúng ta trong việc tìm kiếm Đấng tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa”.

Kể từ tháng 10 năm 2016, các thành viên của đền Bảo An tại Đài Bắc đã và đang đối thoại với Giáo Hội Công Giáo thông qua Hội Đồng Giám Mục Đài Loan.
Source: Vatican News - Pope Francis meets with a Taoist delegation from Taiwan